Individanpassad psykoterapi/samtalsterapi i Stockholm & online

Psykoterapi brukar leda till att både du själv och dem som står dig nära mår bättre

Många kan ha glädje av att du utvecklas som människa: partners, barn, släkt och arbetskamrater kommer alla dra nytta av att du förstår dig själv bättre och är mer balanserad i tankar, känslor och handlingar. Det gör också att du blir mer uppskattad och omtyckt.

Efter en behandling med till exempel samtalsterapi brukar det vara lättare att välja situationer som är bra i livet. Många har också en rikare känsla av sammanhang med både sig själva och andra. Flertalet upplever även en starkare självkänsla, och att de är generellt mer nöjda. Det som tidigare kunde upplevas som alltför utmanande är inte längre lika svårt.

Berg

Mer du av dig

Samtalen utformas alltid med utgångspunkt från dig och dina behov. Vi föreslår de metoder som vi tror passar dig och din problematik bäst, exempelvis samtalsterapi, KBT, PDT, traumaterapi eller något annat för att du ska få en så snabb och långsiktigt verkande behandling som möjligt.

Helhetssyn, flexibilitet i metoder och ett öppet kreativt tänkande präglar vår verksamhet. Lång erfarenhet och gott samarbete mellan terapeuterna på mottagningen gör att våra klienter får bästa tänkbara behandling.

Här är några exempel på situationer då psykoterapi brukar ger goda resultat:

  • Nedstämdhet
  • Depression
  • Förändra vanor och tankemönster
  • Stress
  • Fobier
  • Trauma erfarenheter
  • Posttraumatisk stress (PTSD)

Möt din psykolog eller psykoterapeut i Stockholm eller online

Du kan få psykoterapi i Stockholm genom att besöka oss våra lokaler i Gamla stan. Du kan också välja att stanna hemma och träffa din psykoterapeut online i ett videosamtal eller skriva i brevterapi.

Nästa alla terapeuter hos oss har bred kunskap och behärskar ett flertal olika behandlingsformer, såsom KBT-behandling, psykodynamisk psykoterapi, gestaltterapi, traumabehandling och många andra. Hos oss kan du räkna med att få en för dig så gynnsam kombination av dessa metoder som möjligt.

Vi tar emot

Alla åldersgrupper är välkomna, vuxna, unga vuxna, ungdomar och barn. Även par, familjer och grupper är mycket välkomna, se våra särskilda sidor för parterapi och familjeterapi.

Så funkar det

Psykoterapi omfattar i sig många olika terapi- och behandlingsformer, var och en med sin egen inriktning. De olika formerna brukar delas in ett tre huvudgrupper; kognitiv psykoterapi, psykodynamiskt psykoterapi och kroppspsykoterapi. Gränserna mellan dessa huvudgrupper är inte distinkta utan är överlappande.

Även om de flesta terapeuter har en huvudinriktning i någon av dessa tre huvudgrupper, så finns i regel god kunskap från flera andra behandlingsformer. En erfaren terapeut kombinerar eller varvar dessa metoder för att guida sin klient på bästa möjliga vis. Ett samlingsnamn är ofta Samtalsterapi.

10 meter från Dininsida mottagning i Gamla stan, Stockholm

Vanliga former av psykoterapi

På Dininsida arbetar vi med alla vanliga terapiformer och anpassar alltid behandlingen efter behov och önskemål. Även kroppsbaserade behandlingar och traumabehandling som EMDR kombineras med samtal.

Samtalsbaserade terapiformer

Kroppsbaserade terapiformer

Traumabehandlingar

Tveka inte

Att tveka inför ett förändringsarbete är vanligt. Att börja gå i psykoterapi är ju ett åtagande du gör för dig själv som kommer leda till förändringar, kanske jobbiga förändringar.

Man kan också se ett förändringsarbete som en investering du gör i dig själv. En investering som kommer din familj och dina vänner tillgodo, men framför allt dig själv.

Läs psykolog Ylva Kurténs blogginlägg om hennes upplevelse av hur man vill bli mött när man börjar ett förändringsarbete: Självacceptans leder förändring.

Ring och prata med oss, så får du möjlighet att berätta om din situation. Kanske finns något du kan göra utan att behöva gå i terapi, kanske vill du be om en bedömning eller få en second opinion beträffande något råd du fått. Innan du bokar är det bra att ringa eftersom det är lättare ge dig förslag på en psykolog eller psykoterapeut som passar för just dina önskemål och behov.

Av Björn Granberg, Mentabee. Uppdaterades den 21 feb 2023