Så övervinner du din fobi

Konkreta råd som kan hjälpa dig att bli av med en fobi.

För att hantera rädslan brukar personer som lider av fobi arrangera sitt liv så att situationer med risk att fobin aktiveras pareras eller helt undviks.

Att på detta vis arrangera sitt liv efter en fobi leder ofta till ett behov av att ha kontroll på omgivningen. Det är något kan bli ganska påfrestande inte bara för den som lider av fobin utan även för i andra. Att bli av med sin fobi är något som ger många fördelar och brukar uppskattas av de personers som lever nära. Har du en fobi finns det många anledningar att söka hjälp.

Lätt att bli av med fobier

Det finns väl beprövade metoder för att få hjälp mot fobi och gärna med hjälp av en psykolog eller psykoterapeut. Första steget är dock alltid att ta sin fobi på allvar. Många generas av att ha fobi och har en ovilja att erkänna det ens för sig själva. Men det finns verkligen ingen anledning att tycka att en fobi är något trivialt.

Är du osäker på vad fobi är? Läs mer om olika fobier på sidan Förstå fobier.

När ska jag söka hjälp för att bli av med min fobi?

Du kan alltid vända dig till oss för att få hjälp att bli av med en fobi. Hör dig för att få svar om din specifika fobi.

Påverkar din vardag kraftigt av din fobi kan du be husläkaren på din vårdcentral hänvisa dig till en psykolog inom primärvården, ibland finns psykologen på samma mottagning. Är problemen av mer allvarlig karaktär brukar man hänvisa till den psykiatriska öppenvården.

Har du en så kallad specifik fobi som inte påverkar din vardag, eller om du vill undvika att komma till oss eller gå till vårdcentralen, kan du själv försöka bota den eller hitta andra sätt, som till exempel någon av behandlingarna nedan.

Så går det till att bli av med en fobi

De flesta fobier botas med hjälp av så kallad beteendeterapi. I små hanterbara steg får du under kontrollerade förhållanden möta det du är rädd för, för att minska din ångest. Det kallas för exponering och är ett effektivt sätt att få hjälp mot fobi.

Den vanligaste och mest effektiva behandlingen är kognitiv beteendeterapi (KBT). Där ökar man sin medvetenhet och förståelsen för problemet och tränar olika sätt att ändra negativa tankar och beteenden. Vanligen får klienten uppgifter att utföra mellan sessionerna. Ett exempel kan vara att under veckan vara uppmärksam på vissa tankar och känslor, och att ange dessa i en tankedagbok.

Själva arbetet med att behandla fobin, sker ofta både under och mellan terapisessionerna.

Skulle du ha en fobi som ger dig sådan ångest att du inte känner dig redo för beteendeterapi, kan så kallad klinisk hypnos vara ett bra första steg.

Att bota en komplex fobi

Är det en komplex fobi du har, som Social fobi eller Agorafobi, brukar det ha stor betydelse att se över livsstilen för att försäkra sig om att den inte utvecklats på ett sätt som förvärrar ångesten. Ofta förekommande känslor av oro och ångest, gör det paradoxalt nog lätt att äta och dricka mer av sådant som förvärrar ångesten, som till exempel kaffe och alkohol. Även sömn och sovrutiner är en viktig livsstilsfaktor att förändra så att den blir så bra som möjligt, liksom att se till att man får regelbunden motion.

Motion förbrukar adrenalinet som annars får hjärtat att slå snabbare vilket kan förstärka ångsten. Bättre kondition ger lägre adrenalinnivåer, en lugnare hjärtrytm och mindre ångest. Här kan du få tips om fysisk aktivitet på recept.

En komplex fobi ska tas itu med så snart som möjligt. Ju längre du går med en sådan fobi, desto mer förankrad blir den. KBT rekommenderas, men det fungerar inte för alla, och bör som sagt användas i kombination med andra förändringar och eller behandlingar.

Medicinering av fobi

Medicinering av fobi bör bara ske i sällsynta undantag eftersom samtalsterapi och andra tekniker fungerar så bra. Inte förrän självhjälpstekniker och livsstilsförändringar visat sig ineffektiva bör medicinering komma ifråga, och då som ett stöd i fortsatt samtalsterapi och stöd i livsstilsförändringar.

De tre huvudsakliga typer av läkemedel används för att behandla ångest, bland annat fobier. Det är antidepressiva, lugnande medel och betablockerare.

Ta kontakt med en självhjälpsgrupp

Självhjälpsgrupper kan vara ett bra sätt att få kontakt med människor som har liknande problem. Du får hjälp att förstå vad det är du går igenom och medlemmarna hjälper varandra med förslag på hur man kan få hjälp mot fobi, hur den kan hanteras och bearbetas.

Det är ofta mycket värdefullt att ha stöd av andra människor i liknande situation. Bara att veta att det finns andra där ute som upplever samma sak är lugnande i sig. Hur många böcker du än läser, får du inte det stöd eller den hjälp som du får genom att tala med verklig personer. Leta själv efter grupper nära dig, eller titta på vår sida med Länkar till självhjälpsgrupper där några tips kan finnas som en början.

Av Björn Granberg, faktagranskat den 16 sept 2016, av Ylva Kurtén, Leg. Psykolog. Uppdaterad 6 sept 2017.