Depression

Artiklar kategoriserade Depression

Motion mot depression – på recept!

Motion kan fås som receptbelagd behandling mot depressioner. Sätt upp regelbunden fysisk aktivitet som delmål i KBT eller någon annan terapiform. Läs mer om Fysisk Aktivitet på Recept och få hjälp att komma igång..

Fem sätt att hantera nedstämdhet och komma ur tungsinthet

Att känna glädje är inte medfött, det är något man lär sig. Vissa har turen att växa upp i en miljö där glädje är självklart. Alla har inte den turen, men alla kan utveckla förmågan att känna glädje. Läs om självmedkänsla och self compassion…

Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi är en beprövad, väl utvecklad metod vars syfte är att ge en djupare förklaring till hur och varför dina olika beteenden har utvecklats. Terapiformen tar längre tid, men ger å andra sidan insikter som är fundamentala och bestående.

MBCT – Mindfulnessbaserad kognitiv terapi

Mindfulness MBCT står för Mindfulness Based Cognitive Therapy, vilket är en form av Mindfulness som har inslag av KBT. Metoden är inriktad på att hjälpa personer som lätt fastnar i negativa sinnesstämningar, oro, självkritik.

Dansterapi – där tankar och känslor möter kroppen

Dansterapi är en terapeutisk metod där det kognitiva (tankarna) tonas ned. Trots det handlar metoden ändå om att få tankarna i balans. Man kan säga att det är en form av psykoterapi där man når sig själv och sina tankar främst via rörelse.

CFT – Compassionfokuserad terapi

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en terapiform som stimulerar det parasympatiska nervsystemet att utvecklas så att det lättare och snabbare aktiverar känslor av lugn och trygghet.

Gestaltterapi – när målet är helheten

Gestaltterapi är en så kallad existentiell terapi. Det betyder bland annat att människans alla delar ses som en helhet som hör ihop och tillsammans blir till vad det är att vara människa.

Click to access the login or register cheese