Psykodynamisk psykoterapi förklarad

Vi erbjuder PDT, psykodynamisk psykoterapi i Stockholm, i online videosamtal och i brevterapi. Psykodynamisk psykoterapi är en av två primära inriktningar inom psykoterapi och används för att bygga upp kunskap om hur du fungerar och varför.

Psykodynamisk psykoterapi är en beprövad och väl utvecklad metod vars syfte är att ge en djupare förklaring till hur och varför dina olika beteenden har utvecklats. Terapiformen tar längre tid, men ger å andra sidan insikter som är fundamentala och bestående. Något som bland annat uppmärksammats i en stor undersökning av NHS* i England nyligen.

Även i Tyskland och Finland har den psykodynamiska terapins långsiktiga positiva verkan på klienterna uppmärksammats och lett till en renässans för denna terapiform.

Med djupare kunskap om dig själv har du möjlighet att styra ditt liv på ett mer medvetet sätt. Du kan ge dig själv de förutsättningar och utmaningar som är bäst för dig. I metoden betonas hur du som individ utvecklat din personlighet i förhållande till din uppväxtmiljö.

Ett av målen i denna terapiform är att du ska hitta nya perspektiv och nya sätt att hantera svårigheter. Reaktionsmönster som inte längre är relevanta kan ändras och ge ditt liv en riktning som är önskvärd för dig och dem som står dig nära.

Bli mer medveten om sina brister och styrkor gör livet rikare

I psykodynamisk psykoterapi bearbetar du grundorsakerna till dina olika svårigheter och vikt läggs vid att förstå varför ditt liv ser ut som det gör. Att få den förståelsen är en viktig nyckel till att denna terapiform har så goda resultat.

I och med att du ökar kunskapen om dig själv, så håller den långsiktiga verkan i sig vilket ökar dina möjligheter att göra sundare och mer medvetna val.

Hur man jobbar i PDT: Exemplet överföring.

Ett konkret exempel på hur man inom psykodynamisk psykoterapi kan förstå orsakerna bakom sina svårigheter är begreppet överföring, som används för att förklara hur och varför mönster från tidigare relationer upprepar sig i nutida relationer.

Principen är att man för över ett mönster, ett beteende eller förväntan man lärt sig från tidigare viktiga relationer på exempelvis sin partner, en arbetskamrat eller kanske på sin terapeut. Man tvingar så att säga in både sig själv och den andre i beteenden och reaktioner som har med gamla erfarenheter att göra. I den psykodynamiska psykoterapin ges goda möjligheter att upptäcka sådant och mycket annat.

Målet är att utforska vad det är som styr, lära sig hur det går till – för att därefter förändra och ta kontroll.

*NHS är Englands motsvarighet till Svenska Landstingets sjukvård.

Text: Björn Granberg. Faktagranskning: Kristina Pettersson, Leg Psykoterapeut. Uppdaterad: 8 aug 2017.