Råd och fakta

Hur man bäst återvänder till jobbet efter sjukskrivning för depression eller nedstämdhet är ingen självklarhet.

Det är inte alltid med självklar glädje som man återvänder till sitt jobb efter en tids sjukskrivning.

Lästid ca 5 min

Att komma tillbaka till jobbet efter en tids sjukskrivning

Här får du tips om hur du vet när det är dags att börja arbeta igen och annat om att komma tillbaka till sin arbetsplats efter en tids sjukskrivning.

Har du varit borta en tid från jobbet på grund av en depression är du långt ifrån ensam. Depression är numera den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Mer än hälften av alla som är långtidssjukskrivna är det för psykiska besvär, inkluderat depression och bipolära sjukdomar.

Många som varit sjukskrivna under en längre period oroar sig för hur det ska vara att komma tillbaka till jobbet efter sjukskrivning. Ofta handlar det om rädsla att bli utstött, mobbad eller att symptomen ska komma tillbaka och förvärras av att återgå till jobbet.

Denna oro finns hos många av de som återhämtat sig oavsett hur bra de återhämtat sig!

Jobbet har betydelse för vår psykiska hälsa

Även om psykisk ohälsa som ett resultat av arbete är ett växande problem i hela västvärlden, är också motsatsen sann: Trots att arbete nästan utan undantag orsakar stress, finns många studier som visar att:

 • Ett bra arbete påverkar både hälsa och välmående positivt.
 • Avsaknad av ett arbete påverkar ofta hälsa och välmående negativt.
 • Återgång till jobbet efter sjukskrivning leder i de allra flesta fall till ett ökat välmående.

Andra fördelar med ett arbete är:

 • En starkare känsla av mening och identitet.
 • Förbättrade möjligheter att få nya vänner.
 • Förbättrad ekonomi och långsiktig trygghet.
 • En tydligare tillfredsställelse av att ha en aktiv roll i samhället.

Trots oron, kan det vara bra att veta att det är en positiv erfarenhet för de allra flesta som går tillbaka till jobbet efter en längre tids sjukskrivning. Det gäller både personer som tagit sig igenom svår problematik och dem som haft mer vanliga svårigheter till exempel ångest eller mild depression.

När är det dags att gå tillbaka?

Du måste inte vara helt återställd för att återgå till jobbet efter sjukskrivning. Fördelarna överväger dessutom ofta nackdelarna. Däremot brukar det vara bra att ta det lugnt i början. Beroende på vilken typ av arbete du har, är det alltså klokt att göra någon form av planering för återgången.

Arbetsträning

En successiv upptrappning arbetstiden är vanligt, mer flexibla arbetstider likaså. Fungerar inte successiv upptrappning kan så kallad arbetsträning vara ett alternativ. Då får du med Försäkringskassans och arbetsgivarens hjälp komma tillbaka till din arbetsplats utan krav på prestation. En annan anställd utför dina uppgifter medan du arbetar efter din förmåga. Arbetsträning ska omfatta minst en fjärdedel av din ordinarie arbetstid.

Det kan vara bra att veta att kunskap och resurser hos arbetsgivare om och för rehabilitering efter sjukdom sällan är så bra som man bör kunna förvänta sig. Det är alltså möjligt att du hamnar i en situation där du får ”utbilda” din arbetsgivare om dina rättigheter och vilka valmöjligheter som finns.

Kontakt och tidsbokning

08-684 41 444 Boka direkt Kontaktformulär

Hur gör man som arbetslös?

Har du ingen anställning att komma tillbaka till är arbetsförmedlingen, a-kassan och försäkringskassan de ställen som kan hjälpa till. Tänk på att de har strikta regler du måste följa som kan vara en utmaning om man kommer från en depression.

Ta gärna hjälp av någon närstående som till exempel hjälper dig så att det inte blir glapp mellan sjukskrivningsperioden och arbetssökningsperioden. Sådant är lätt hänt, men en onödigt dyrköpt erfarenhet. Även din husläkare kan vara till hjälp i vissa fall.

Att söka jobb eller byta jobb är ofta en utmaning för den som gått igenom en period av psykiska problem. Men även om det är en utmaning klarar de allra flesta av det med förbättrad psykisk hälsa som vinst.

Det finns många som kan hjälper dig och kan berätta hur det går till i detalj, arbetsförmedling, försäkringskassan och så vidare. Börja med att fundera över följande:

 • Vilken typ av arbete vill du helst av allt ha?
 • Vilka arbetsgivare skulle du föredra?
 • Behöver du någon särskild form av stöd på arbetsplatsen?
 • Hur ser din ekonomiska situation ut: får du sjukpenning, a-kassa eller liknande som du går miste om? Vilken lön behöver du?
 • Söker du heltids- eller deltidsarbete? Kanske två deltidsarbeten?

Volontär- och frivilligarbete

Ett utmärkt sätt att hjälpa dig själv komma tillbaka efter längre sjukskrivning är att hitta ett volontärarbete, något som blivit alltmer populärt. Oavsett hur du hjälper andra så stärker det din självkänsla. En fördel är att också att du flyttar uppmärksamheten bort från dina egna bekymmer. Ett volontärarbete kan öka dina möjligheter att få ett avlönat arbete när du är redo för det.

Arbetsintervjuer och sanningen

Många som söker arbete efter sjukskrivning för psykiska besvär är oroliga för att det ska missgynna dem i konkurrensen om ett arbete. Man kan vara rädd att få frågan vid en anställningsintervju och undra vad man ska svara, eller att arbetsgivaren kollar upp ens sjukskrivningshistoria.

Sådan diskriminering får inte finnas. Enligt lag ska alla behandlas lika. En arbetsgivare får heller inte ställa frågor om psykiska problem. Däremot kan frågan komma upp om det är en lucka i ett CV, ”Vad gjorde du här?”.

Det är naturligtvis din ensak vad du gjorde under den perioden, och hur du svarar är upp till din bedömning. ”Psykiska problem” har tyvärr fortfarande en stigmatiserande effekt på vissa.

Är det däremot en bra arbetsgivare du intervjuas av så tas sanningen emot som någonting positivt. Att ha erfarenheter från psykisk depression tillför trots allt erfarenheter, precis som alla andra svårigheter en människa går igenom under sitt liv. Dina erfarenheter kan komma att berika.

Länkar


Faktagranskat den 16 juli 2016, av Björn Granberg. Uppdaterat den 6 sept 2017.