Kostnadsfria självtest och hur man tolkar resultat

Självtest kan hjälpa dig få syn på de långsamma förändringarna i din mentala grundton. Mentalt välbefinnande varierar naturligt och vi känner igen vårt normaltillstånd. När något plötsligt påverkar vårt välbefinnande har vi inga problem att märka att vi avviker från grundtonen. Långsamma förändringar är däremot lätta att missa och då kan självtest vara bra.

Vi kanske bara märker att något inte är som det brukar. En misstanke kanske dyker upp men man är osäker och kanske leder det i sin tur till oro, kanske undrar man varför livet inte längre känns lika roligt, man noterar att sömnen inte är som den brukar, att sexlusten inte är där, eller någon annan förändring.

Ett sätt att använda testerna är att bekräfta eller dementera oro för förändringar i din grundton. Det kan vara sömnproblematik, depression, utmattning med mera. Testerna ger också möjlighet att spegla en verklig situation med hur du uppfattar den.

Självtest och tolkning av testresultat

Självtest som görs på rätt sätt kan vara ett bra verktyg för att över tid märka om förändring har skett, eller upptäcka något du inte tänkt på tidigare. Samtidigt är det viktigt att veta att det finns några fallgropar.

En sådan fallgrop är att vi idag har en tendens att mäta lite väl mycket. Till exempel nischar vi oss gärna som privatpersoner och/eller söker en identitet som kan bekräfta för oss vilka vi är.

I det finns en risk att man använder testformulären för att bekräfta en självbild man egentligen kanske kommer till terapin för att förändra. Ett exempel på detta kan vara att du kanske fyller i ett formulär om stressnivå utan att märka att du omedvetet anpassar svaren för att bekräfta en självbild om att du är stressad.

Det är viktigt att förstå att testerna inte är exakta och att de bör tolkas tillsammans med en psykolog eller psykoterapeut.

Fler tester finns på Mentabee.se

Fler gratis självtest och självskattningar finns på mentabee.se/sjalvskattningar.

Förändring i grad av nedstämdhet (MADRS-S)

MADRS-S är ett självtest som är speciellt utvecklat för att vara känslig för förändring i grad av depression.

Utmattning (KEDS)

Detta självtest har tagits fram i en forskargrupp på Karolinska Institutet och är en självskattning som visar ungefär hur nära man är att drabbas av utmattningssyndrom, eller hur ”nära väggen” man står.

KEDS består av nio frågor och tar 4-5 minuter att göra.

Social fobi (Mini-SPIN)

Mini-SPIN är en förkortad variant av självtestet SPIN som används för att upptäcka social fobi.

Testet består av tre frågor och tar en till två minuter.

Din integritet

De tester du kan göra från denna sida raderas automatisk efter några minuter. Du har möjlighet att mejla testresultatet till dig själv.

Uppdaterades den 14 feb 2023, av Björn Granberg.