test psykiskt välbefinnande och psykisk status - bdi keds madrs-s mini-spin

Testerna på denna sida kan vara ett bra verktyg för att checka av en verklig situation mot hur du uppfattar den (sömn och stress t ex). Men man ska inte ha övertro på dem.

Lästid ca 3 min

Kostnadsfria självtester

De självtester vi valt ut är väletablerade och vetenskapligt beprövade tester för att mäta psykiskt välbefinnande. De ger en hum om vissa specifika problemområden och svaret får du direkt i form av en poäng som jämförs mot en skala.

Sker ingen plötslig positiv eller negativ händelse i vårt liv, så ändras inte vårt psykiska välbefinnande särskilt snabbt. För de flesta pendlar det från en grundton och rör sig med viss regelbundenhet mellan olika normaltillstånd. Vi lär oss känna igen när vi är låga eller glada, lugna eller stressade och det är lika normalt som att månen rör sig mellan nymåne och fullmåne.

Det är de långsamma förändringarna i vår grundton som lätt går oss förbi. Ofta märker vi dem bara som aning av att något inte är som det brukar. En misstanke dyker upp men man är osäker, och kanske leder det i sin tur till oro.

Ett sätt att använda testerna kan vara att bekräfta eller dementera någon sådan oro. Det kan vara oro för sömnproblematik, depression, utmattning med mera.

Testerna ger också möjlighet att spegla en verklig situation med hur du uppfattar den.

Tolkning av testresultat

Tester som görs på rätt sätt kan vara ett bra verktyg för att över tid märka om förändring har skett, eller upptäcka något du inte tänkt på tidigare. Samtidigt är det viktigt att veta att det finns några fallgropar.

En sådan fallgrop är att vi idag har en tendens att mäta lite väl mycket. Till exempel nischar vi oss gärna som privatpersoner och/eller söker en identitet som kan bekräfta för oss vilka vi är.

I det finns en risk att man använder testformulären för att bekräfta en självbild man egentligen kanske kommer till terapin för att förändra. Ett exempel på detta kan vara att du kanske fyller i ett formulär om stressnivå utan att märka att du omedvetet anpassar svaren för att bekräfta en självbild om att du är stressad.

Det också viktigt att förstå att testerna har en stor felmarginal och bör tolkas tillsammans med en psykolog eller psykoterapeut.

Självtester

KEDS (Karolinska institutets test för utmattningssyndrom)

Detta test har tagits fram i en forskargrupp på Karolinska Institutet och är ett självskattningstest som visar ungefärhur nära man är att drabbas av utmattningssyndrom, eller hur ”långt från väggen” man står.

KEDS består av nio frågor och tar 4-5 minuter att göra.

Gör KEDS

MADRS-S (test för nedstämdhet)

MADRS-S är en skattningsskala som är speciellt utvecklat för att vara känslig för förändring i grad av depression.

Gör MADRS-S

Mini-SPIN (test för social fobi)

Mini-SPIN är en förkortad variant av instrumentet SPIN som används för att upptäcka social fobi.

Testet består av tre frågor och tar en till två minuter.

Gör Mini-SPIN

Uppdaterades den 2 jan 2018, av Björn Granberg.