Självskattningar

Kostnadsfria självtest och hur man tolkar resultat

Självtest kan vara ett bra verktyg för att checka av en verklig situation mot hur du uppfattar den (stress t ex).

De självtester vi valt ut är väletablerade, vetenskapligt beprövade tester för att mäta psykiskt välbefinnande, men man ska ändå inte ha övertro på dem.

För de flesta pendlar det psykiska välbefinnandet från en grundton och rör sig med viss regelbundenhet mellan olika normaltillstånd. Vi lär oss känna igen våra normaltillstånd och vet när vi är låga eller glada, lugna eller stressade och det är lika normalt som att månen rör sig mellan nymåne och fullmåne. Händer något plötsligt i vårt liv, positivt som negativt, som påverkar det psykiska välbefinnande och vi har inga problem att notera det.

Det är de långsamma förändringarna i vår grundton som lätt går oss förbi. Ofta märker vi dem bara som aning av att något inte är som det brukar. En misstanke kanske dyker upp men man är osäker, och kanske leder det i sin tur till oro, kanske undrar man varför livet inte längre känns lika roligt, man noterar att sömnen inte är som den brukar, att sexlusten inte är där, eller någon annan förändring.

Ett sätt att använda testerna är att bekräfta eller dementera oro för förändringar i sin grundton. Det kan vara sömnproblematik, depression, utmattning med mera. Testerna ger också möjlighet att spegla en verklig situation med hur du uppfattar den.

Tolkning av testresultat

Tester som görs på rätt sätt kan vara ett bra verktyg för att över tid märka om förändring har skett, eller upptäcka något du inte tänkt på tidigare. Samtidigt är det viktigt att veta att det finns några fallgropar.

En sådan fallgrop är att vi idag har en tendens att mäta lite väl mycket. Till exempel nischar vi oss gärna som privatpersoner och/eller söker en identitet som kan bekräfta för oss vilka vi är.

I det finns en risk att man använder testformulären för att bekräfta en självbild man egentligen kanske kommer till terapin för att förändra. Ett exempel på detta kan vara att du kanske fyller i ett formulär om stressnivå utan att märka att du omedvetet anpassar svaren för att bekräfta en självbild om att du är stressad.

Det är viktigt att förstå att testerna inte är exakta och att de bör tolkas tillsammans med en psykolog eller psykoterapeut.

Din integritet

De tester du kan göra från denna sida raderas automatisk efter några minuter. Du har möjlighet att mejla testresultatet till dig själv.

Förändring i grad av nedstämdhet (MADRS-S)

MADRS-S är en skattningsskala som är speciellt utvecklat för att vara känslig för förändring i grad av depression.

Utmattning (KEDS)

Detta test har tagits fram i en forskargrupp på Karolinska Institutet och är ett självskattningstest som visar ungefär hur nära man är att drabbas av utmattningssyndrom, eller hur ”långt från väggen” man står.

KEDS består av nio frågor och tar 4-5 minuter att göra.

Social fobi (Mini-SPIN)

Mini-SPIN är en förkortad variant av instrumentet SPIN som används för att upptäcka social fobi.

Testet består av tre frågor och tar en till två minuter.

Uppdaterades den 2 jan 2018, av Björn Granberg.

Click to access the login or register cheese