Råd och fakta

Alla typer av fobi är behandlingsbara. Det går dessutom relativt snabbt och enkelt.

Alla typer av fobi är behandlingsbara. Det går dessutom relativt snabbt och enkelt.

Lästid ca 4 min

Lär dig förstå fobi

Att ha en fobi innebär att man i vissa situationer eller vid specifika omständigheter blir mycket rädd eller får en kraftig obehagskänsla. Känslorna är betydligt starkare än situationen kräver och därför irrationella.

Vet du med dig att dina reaktioner är överdrivna men ändå har svårt att hantera olika situationer där rädslan uppstår, och ändrar din livsstil för att hantera dig själv, är det troligen en fobi du har.

Fobi är en irrationell rädsla eller fruktan som ofta sätts igång av en specifik sak eller omständighet. Rädslan blir gradvis starkare särskilt som det är vanligt att  börja begränsa sitt liv för att slippa känna den.

Personer med fobi kan göra stora uppoffringar för att undvika en sak, eller situation som andra anser vara ofarlig eller normal. För vissa kan bara tanken på kontakt med orsaken till fobin orsaka panikkänslor.

Fobi vanligt men lätt att behandla

Fobi är ett livsbegränsande tillstånd som drabbar mellan sju och femton procent av befolkningen någon gång under livet. Alla typer av fobi är dock behandlingsbara. Det går dessutom relativt snabbt och enkelt.

Vissa fobier, har mer inverkan på vardagslivet. Exempel är rädsla för öppna platser, flygrädsla, Amoxofobi (rattskräck) och Siderodromofobi (tågrädsla) som ofta gör det svårt att leva ett normalt liv.

Det är när fobin börjar störa livet på allvar som det är vanligast att man vill göra något åt den. Ställs man till exempel inför att ge upp jobbet eftersom man inte klarar att åka kollektivt, eller håller sig hemma dygnet runt eftersom man gör allt för att undvika att träffa andra, så befinner man sig i en plågsam begränsad situation där fobin är det som bestämmer hur livet ska se ut.

Specifika enkla och generella komplexa fobier

Fobier kan vara specifika, till exempel rädsla för spindlar, höjder eller tandläkare. Fobier kan också vara mer generella, som rädslan för öppna platser, eller rädsla för interaktion med andra (social fobi).

De tio vanligaste fobierna

De tio vanligaste fobierna rangordande enligt en brittisk undersökning om ångest från 2003:

  1. Social fobi – rädsla för att interagera med andra människor
  2. Agorafobi – rädsla för öppna offentliga utrymmen
  3. Emetofobi – rädsla för kräkning
  4. Erytofobi – rädsla för rodnad
  5. Amoxofobi – rädsla för att köra bil
  6. Hypokondri – rädsla för sjukdom
  7. Aerodromofobi – flygrädsla
  8. Arachnofobi – rädsla för spindlar
  9. Zoofobi – rädsla för djur
  10. Klaustrofobi – rädsla för trånga utrymmen

Två generella fobier toppar listan, Social fobi som är den vanligast förekommande och Agorafobi. Klaustrofobi räknas också som en generell fobi.

Social fobi

Social fobi börjar ofta som blyghet. Man drar sig undan och vänjer sig vid det. Med tiden blir blygseln allt mer överdriven och utvecklas till fobi.

Agorafobi

Agorafobi är en generell fobi. Att den också är komplex visas av att den handlar om mer än enbart rädsla för att vistas på en öppen plats.

Exempelvis förknippas den ofta med panikattacker. En person med Agorafobi känner därför ofta ångest på platser eller i situationer där det saknas möjlighet att komma undan om en panikattack skulle komma.

Kontakt och tidsbokning

08-684 41 444 Boka direkt Kontaktformulär

Hur fobier börjar

fobi_flygradsla_3959-1277

Flygrädsla eller Aerodromofobi, är den sjunde vanligaste formen av fobi. Mellan sju och tio procent av befolkningen drabbas någon gång av fobi.

Det är inte känt exakt hur eller varför fobier utvecklas. Specifika fobier tros komma tidigt, mellan fyra och åtta års ålder.

De generella fobierna däremot utvecklas vanligen i sena tonåren eller tjugoårsåldern. Social fobi kan börja så tidigt som i puberteten. Troligen kommer fobin som ett resultat av omgivningens reaktion på en initial rädsla som personen ger uttryck för.

Ett sätt att förhindra att fobi utvecklas är att låta barn bekanta sig med vad de är rädda för. Rätt hanterat av vuxna kan exempelvis ett barns blygsel, eller rädsla för spindlar helt fås att försvinna istället för att bli till problem senare i livet.

Hjälp för fobier

Behandling av en specifik fobi, innebär alltid att du stegvis möter det du är rädd för. Det görs enligt en särskild metod som kallas för Exponering och är en teknik som du kan göra själv med ledning av självhjälpsböcker eller i en stödgrupp. Se även vår särskilda sida för hjälp mot fobi. Där får du mer guidning.

Du bör vara medveten om att det inte är lätt att bli av med en fobi på egen hand. Till stor hjälp är att ta stöd av en terapeut och ofta är det också nödvändigt. De metoder som används brukar vara kognitiv terapi (KBT) och lifespan integration terapi.

Har du symptom på fobi är det viktigt att göra något utan att dröja. En fobi som tillåts vara under en längre period hos en vuxen person går inte bort förrän personen själv övervinner den.

Referenser

* Källa: John G. Robertson: An Excess of Phobias and Manias. Senior Scribe Publications 2003. (Köp på Amazon)


Faktagranskat den 11 sept 2016, av Ylva Kurtén, Leg Psykolog.