Lär dig förstå fobier

Du kan misstänka att du har en fobi om vissa situationer eller omständigheter får dig att känna dig riktigt rädd eller en får en stark känsla av obehag.

Fobiska känslor är irrationella eftersom de är betydligt starkare än situationen kräver.

Vet du med dig att dina reaktioner är överdrivna och har svårt att hantera situationer där rädslan uppstår, har du ändrat din livsstil för att slippa hantera dig själv i de situationerna? I så fall har du troligen en fobi.

Fobi är en irrationell rädsla eller fruktan som ofta sätts igång av en specifik sak eller omständighet. Rädslan blir gradvis starkare, särskilt som det är vanligt att man begränsa sitt liv för att slippa känna den, och då sällan utsätter sig för situationer som väcker rädslan.

Personer med fobi kan göra stora uppoffringar för att undvika en sak, eller situation som andra anser vara ofarlig eller normal. För vissa kan bara tanken på kontakt med orsaken till fobin orsaka panikkänslor.

Fobi är vanligt men lätt att behandla

Fobi är ett livsbegränsande tillstånd som drabbar mellan sju och femton procent av befolkningen någon gång under livet. Alla typer av fobi är dock behandlingsbara. Det går dessutom relativt snabbt och enkelt.

Vissa fobier, har mer inverkan på vardagslivet. Exempel är rädsla för öppna platser, flygrädsla, Amoxofobi (rattskräck) och Siderodromofobi (tågrädsla) som ofta gör det svårt att leva ett normalt liv.

Det är när fobin börjar störa livet på allvar som det är vanligast att man vill göra något åt den. Ställs man till exempel inför att ge upp jobbet eftersom man inte klarar att åka kollektivt, eller håller sig hemma dygnet runt eftersom man gör allt för att undvika att träffa andra, så befinner man sig i en plågsam begränsad situation där fobin är det som bestämmer hur livet ska se ut.

Generella och specifika fobier

Fobier kan vara specifika, till exempel rädsla för spindlar, höjder eller tandläkare. Fobier kan också vara mer generella, som rädslan för öppna platser, eller rädsla för interaktion med andra (social fobi).

De tio vanligaste fobierna

  • 1. Social fobi – rädsla för att interagera med andra människor (generell fobi)
  • 2. Agorafobi – rädsla för öppna offentliga utrymmen (generell fobi)
  • 3. Emetofobi – rädsla för kräkning
  • 4. Erytofobi – rädsla för rodnad
  • 5. Amoxofobi – rädsla för att köra bil
  • 6. Hypokondri – rädsla för sjukdom
  • 7. Aerodromofobi – flygrädsla
  • 8. Arachnofobi – rädsla för spindlar
  • 9. Zoofobi – rädsla för djur
  • 10. Klaustrofobi – rädsla för trånga utrymmen (generell fobi)

Tre generella fobier finns med på listan: Social fobi och Agorafobi som toppar listan och Klaustrofobi.

Social fobi

Social fobi börjar ofta som blyghet. Man drar sig undan och vänjer sig vid det. Med tiden blir blygseln allt mer överdriven och utvecklas till fobi.

Agorafobi

Agorafobi är en generell fobi. Att den också är komplex visas av att den handlar om mer än enbart rädsla för att vistas på en öppen plats.

Exempelvis förknippas den ofta med panikattacker. En person med Agorafobi känner därför ofta ångest på platser eller i situationer där det saknas möjlighet att komma undan om en panikattack skulle komma.

Hur en fobi utvecklas

Det är inte känt exakt hur eller varför fobier utvecklas. Specifika fobier tros komma tidigt, mellan fyra och åtta års ålder.

De generella fobierna däremot utvecklas vanligen i sena tonåren eller tjugoårsåldern. Social fobi kan börja så tidigt som i puberteten. Troligen kommer fobin som ett resultat av omgivningens reaktion på en initial rädsla som personen ger uttryck för.

Ett sätt att förhindra att fobi utvecklas är att låta barn bekanta sig med vad de är rädda för. Rätt hanterat av vuxna kan exempelvis ett barns blygsel, eller rädsla för spindlar helt fås att försvinna istället för att bli till problem senare i livet.

Att bli av med en fobi

Behandling av en specifik fobi, innebär alltid att du stegvis möter det du är rädd för. Det görs enligt en särskild metod som kallas för Exponering och är en teknik som du kan göra själv med ledning av självhjälpsböcker eller i en stödgrupp. Se även vår särskilda sida för behandling av fobi, där får du mer guidning – Behandling av fobi

Var medveten om att det inte är lätt att bli av med en fobi på egen hand.

Till stor hjälp är att ta stöd av en terapeut och ofta är det också nödvändigt. De metoder som används brukar vara kognitiv terapi (KBT) och lifespan integration terapi.

Har du symptom på fobi är det viktigt att göra något utan att dröja. En fobi som tillåts vara under en längre period hos en vuxen person går inte bort förrän personen själv övervinner den.

Referenser

Text av Björn Granberg, faktagranskat den 11 sept 2016, av Ylva Kurtén, Leg Psykolog.