Compassionfokuserad terapi gör dig lugnare och bättre på att ta motgångar

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en terapiform som stimulerar det parasympatiska nervsystemet att utvecklas så att det lättare och snabbare aktiverar känslor av lugn och trygghet.

Utan en stabil inre trygghet kan det bli ganska utmanande att ta motgångar. Genom att stärka din trygghet blir du tryggare och stabilare, både för dig själv och andra, och du vet att du kan lita på dig själv till en högra grad.

Reflexmässigt brukar vi reagera helt olika i situationer som till exempel hot, upptäckarlust eller trygghet. Det beror på ett komplicerat system av erfarenheter som lagrats i en snabbtillgänglig del av minnet som kallas hippocampus. När hippocampus reagerar aktiverar den en kedja av fysiska reaktioner i kroppen som går mycket snabbt.

Compassion between friends
CFT kan man också gå i grupp

Händelseförloppet är mätbart som höjda halter av olika typer av hormoner i blodet. Vid hot får vi ökade halter av adrenalin, noradrenalin och kortisol. Vid upptäckarlust får vi påslag av dopamin. Vid trygghet får vi påslag av oxytocin.

Grupp eller individuellt

Compassionfokuserad terapi kan du gå individuellt eller i grupp. Grupper är utmärkta om du vill lära dig teknikerna i CFT utan att samtidigt arbeta terapeutiskt. Gruppen heter Från självkritik till självmedkänsla och intresseanmälan görs i förväg.

Träna upp ditt eget trygghetssystemet

I CFT tränar man på att aktivera trygghetssystemet genom att öka förståelsen för sig själv. Det är stor skillnad på det jämfört med att självmant driva på sig själv av rädsla för att inte duga och tvinga sig förbi krav som i längden är destruktiva.

Tendenser att tänka katastrof tränas bort och sätt att hantera misslyckanden tränas in.

CFT går ut på att lära sig öka sin självmedkänsla och stimulera kroppens förmåga att producera oxytocin för att bli lugnare och vänligare mot sig själv på insidan.

Björn Granberg, Mentabee

Reflexmässiga reaktioner av att inte duga, behovet av att skydda sig själv och strävan mot resultat, är ärvt från tidigare generationer och vår uppväxt och något vi både kan bli medvetna om och förändra till gagn för kommande generationer. Denna evolutionsteori är kärnan i compassionfokuserad psykoterapi.

Övningar i Compassionfokuserad Terapi

Övningarna man får i Compassionfokuserad terapi syftar till att lära sig förstå vad som skapar stresskänslor. Man får träna sig att hejda överdriven självkritik från att dra igång. Så småningom kan man känna värme med sig själv och utveckla en ”inre mentor” att använda i motgångar.

Ett exempel på en sådan övning är visualisering av egenskaper som är typiska för medkänsla. Exempelvis att ha en icke-dömande hållning, att föreställa sig en egen inre styrka och lugn, att tänka med acceptans på sig själv och andra, osv.

Visualiseringarna aktiverar trygghetssystemet och kan omstrukturera delar av nervsystemet så att nivåerna av det lugnande hormonet oxytocin höjs.

CFT:s grund

Terapin har utvecklats av professor Paul Gilbert vid Derby universitet i England. I sitt arbete som psykolog har han märkt att skam och självkritik kan vara svåra hinder i en terapi. Han utvecklade CFT för att arbeta fokuserat med just dessa svåra känslor.

Faktagranskat den 2 oktober 2016 av Kristina Pettersson, Leg psykoterapeut.