Klara stressen över pengar och skulder

Ekonomisk stress kan leda till nästan existentiell ångest eftersom problemen är obönhörliga: bostad, telefon, mat och så vidare måste ju betalas. Räcker inte pengarna handlar det om att överleva.

Med få undantag känner alla en viss latent oro för att pengarna inte ska räcka. De flesta klarar att hantera den oron. De har skaffat sig en fast anställning, försäkringar och har kanske lite pengar undanlagda.

Hamnar du i en ekonomisk kris, eller inte kan försörja dig av någon anledning, kan en latent oro för pengar aktiveras och bli väldigt stark. Känslor av skam och utanförskap är vanliga liksom nedstämdhet och depression.

Därför är det särskilt viktigt att du tar hand som din mentala stabilitet under en ekonomisk svacka och aktivt anpassar din livsstil så att du inte tappar kraft. Det kommer hjälpa dig att snabbare komma ur din svacka.

Ekonomisk stress och oro kan påverka din psykiska hälsa

Att förlora jobbet påverkar, förutom ekonomin, helt naturligt även din självkänsla. Även hot om uppsägning, omplacering, varsel eller en upphandling som kan leda till övertalighet, kan leda till oro eller ångest.

Oavsett hur du hamnat i din situation, om du blivit uppsagd, eller om kämpar mot ett växande skuldberg så är det helt normalt om du känner dig nedstämd eller har ångest.

Det är viktigt att vara medveten om att det är normalt att känna oro eller ångest i en situation som påverkar tryggheten i vardagen.

Även om du känner dig kraftlös med negativa hopplösa tankar om din framtid, betyder det alltså inte att det är något fel på dig. Tvärtom fungerar du helt normalt. Det betyder dock inte att du bör låta dessa känslor ta över och styra ditt liv.

1. Arbeta aktivt på att känna dig mer positiv

Att aktivt arbeta för att stärka sig själv mentalt har stor betydelse för hur bra du mår och hur snabbt du kommer ur din situation.

Det bästa sättet att möta ekonomisk stress (rädsla) är att ta tag i lösningar, vara aktiv på alla plan och undvika de naturliga impulserna att fly från problemen.

Hur man “möter” rädslor

Att möta rädslor innebär att du inte skjuter upp det obehagliga, svåra, eller det som känns hopplöst eller omöjligt. Är du skuldsatt – be om råd för hur du kan omfördela skulder och hur skulder och räkningar bör prioriteras. Många som hamnar i ekonomisk kris känner skam och isolerar sig från sina vänner. Andra tappar självförtroendet i sådant som inte alls verkar ha med de ekonomiska problemen att göra, som att köra bil eller att resa.

Är detta något som händer dig är lösningen nästan alltid att möta rädslan genom att ta hjälp, kontakta sina vänner och fortsätta göra det man brukar göra – även om det känns skakigt.

Fortsätt vara aktiv

Att vara aktiv betyder att du inte drar dig tillbaka eller väntar på bättre tider. Håll kontakt med dina vänner, uppdatera ditt CV, sök jobb.

Fortsätt betala de räkningar du kan i en medveten ordningsföljd och kontakta de fordringsägare du inte kan betala.

Är du utan jobb och har mer tid, passa på att hålla i gång kroppen genom att motionera, promenera och röra på dig mer. Det kommer att förbättra ditt humör och få dig att må bättre och i förlängningen göra mindre angenäma uppgifter som obehagliga telefonsamtal, beslut och så vidare, lite lättare.

Stanna

Du känner igen en impuls att fly på att vinsten är kortsiktig och att du får betala priset dagen efter. Alkohol är ett typexempel. För många blir flaskan en vän i svåra situationer. Om du redan noterat att du dricker ett glas eller två extra för att göra det lättare att stå ut när du är ensam, eller dölja dina känslor när andra är närvarande, så påminn dig om att spara de pengarna.

Alkoholen skapar inget annat än nya problem, den ökar din stress, försämrar humör och omdöme och gör dig generellt sett mindre omtyckt och du kommer uppfattas som mindre pålitlig än annars. Läs våra tips om hur du drar ner på alkoholen. Vet du med dig att du har problem att hålla dig ifrån alkoholen är nu det bästa tillfället att be om hjälp. Ta kontakt med oss, börja i ett tolvstegsprogram eller ring alkohollinjen eller någon annan hjälplinje.

Det finns många kortsiktiga sätt att fly. Håll dig nykter på alla de sätten, alkohol är bara ett. Var observant på dig själv.

2. Håll fast vid dina rutiner – viktigare än du tror för att hantera ekonomisk stress

Rutinerna är det som håller dig på banan under en svacka. Har du inget arbete att gå till på morgonen, är det lätt att glida in i en ny dygnsrytm bara genom att vara på nätet till sent på kvällen och sedan ligga kvar i sängen på morgonen. Det tar ett par dagar och du märker det knappt. Men en sådan ny vana kan vara förödande.

Det låter kanske präktigt, men du kan se det som om att du befinner dig i ett nödläge. Håll dig till dina vanliga rutiner. God och regelbunden sömn är särskilt viktig för ditt mentala välbefinnande.

Tappar du rutinerna, är det lätt att de påverkar också dina matvanor. I värsta fall hoppar du över frukosten och slutar äta lagad mat och lever istället på snacks och godis. Du förlorar både i energi och självrespekt.

3. Sätt ett mål för när är din ekonomiska kris är över

De flesta klarar att på egen hand ta sig igenom perioder av ekonomisk stress och oro. Det brukar ta några dagar eller veckor innan styrkan att tackla utmaningarna att omorientera livet återkommer och man har kraft nog att göra något åt saken. För en mindre grupp ger oron inte vika lika lätt. Känslolivet fortsätter påverka så att det blir svårt att möta de nödvändiga utmaningarna.

Skulle du efter ett antal veckor fortfarande ha oro eller ångest som är så stark att den hindrar dig från att ta dig igenom din svacka, fundera på om du inte skulle bli hjälpt av att gå i psykoterapi.

I vissa fall kan du få hjälp av din arbetsgivare (eller före detta arbetsgivare), fackförbund, försäkringar och så vidare, med ekonomiskt stöd.

Sök omedelbart hjälp om du känner att du verkligen inte står ut eller har tankar på att livet inte längre känns värt att leva. Sådana tankar är starka signaler på att du snabbt behöver hjälp av en psykolog eller psykoterapeut.

4. Överväg “Frivillig Enkelhet” och andra livsstilar där välmående prioriteras över materiellt välstånd

Frivillig enkelhet, Minimalism, Downshifting är nya livsstilar som handlar om att lämna en stressig livsstil för en livsstil som är mer tillfredsställande, vanligen också med en frivilligt vald lägre inkomst.

Det finns många bra anledningar att söka sig till en frivillig enkelhet, särskilt om man insett att ekvationen pengar in/bra liv, inte är så enkel som att mer pengar = ett bättre liv.

För många är verkligheten att pengar nästan alltid betyder mer stress och ett sämre liv, oavsett hur man än kompenserar med prylar och upplevelser.

Men att ställa om till ett enklare liv behöver inte vara enkelt. Ofta har man fasta kostnader, avtal, lån, försörjningsbörda och så vidare som man är bunden till. Men det största hindret är vanligen ens egna idéer om hur det ska vara, eftersom de hindrar en att se de möjligheter som finns.

Att läsa och lyssna på andra som gjort en liknande resa mot frivillig enkelhet före dig är något vi rekommenderar.

Sajter som handlar om Frivillig Enkelhet

Du googla dig fram själv eller börja med några sajter som vi handplockat åt dig.

Downshift.se
No Sidebar
Becoming a minimalist
Simplify Magazine

Extra: Praktiska lösningar för ekonomiska bekymmer

Att lösa en ekonomisk knipa rent praktiskt är inte vår expertis, det är bättre du vänder dig till andra för konkreta råd kring just din ekonomiska situation. Praktiska lösningar för hur du ska gå vidare är

Håll din budget

Tips på hur du håller budget finns på många ställen. Dagstidningarna kan vara ett bra ställe att börja leta på men eftersom de idag har betalväggar på sina sajter, rekommenderar vi dig att gå till biblioteket och surfa därifrån. Pröva att googla också. Kom bara ihåg att följa tipsen så att förändringarna blir verklighet.

Ett förslag kan vara att göra en checklista med en tydlig uppgift per dag:
Dag 1, försäkringar
Dag 2, banker och lån
Dag 3, inventering av fasta utgifter, och så vidare.
Dag 4, lägg ut det du kan på Blocket och Tradera.
Dag 5, osv..

Skuldsanering och hur man prioriterar sin skulder

All information du behöver om skuldsanering, vem som har rätt till den finns hos Kronofogden
Information om hur man bäst hanterar sina skulder finns hos Hallå Konsument
Kunskap om lån finns i lånelabbet hos Konsumenternas

Av Björn Granberg och Kristina Pettersson, Leg Psykoterapeut. Uppdaterad 1 juni 2018,