Brevterapi – för dig som hellre skriver än pratar

Brevterapi är en form av skrivterapi där du brevväxlar med din psykoterapeut istället för att prata. Men skrivandet i sig har och också många egna fördelar du drar nytta av. Brevterapi är därför för många, ett bättre val än samtalsterapi.

Erfarenheterna visar att brevterapi är en effektiv terapeutisk metod som ger en snabb utveckling. I brevterapi kan du lösa enstaka problem med  kognitiv terapi (KBT), eller sikta mot en djupare förståelse av dig själv i det som kallas psykodynamisk psykoterapi.

Brevterapi kan också fungera som ett komplement till samtalsterapi, och vice versa.

Dubbel eftertanke ger möjlighet till djupare reflektion

Brevterapi fördjupar din process mot förståelse i två steg. Dels sker en neurologisk bearbetningsprocess när du sätter dig ned och formulerar tankarna kring din situation. Det är välkänt att detta självreflekterande arbete brukar leda till både ökad självkännedom och möjlighet att man ser nya öppningar.

Den andra processen är det som gör brevterapi till en särskilt verksam metod. De tankar och känslor du formulerar skriver du ju inte bara för dig själv, utan till din psykolog. Du vet att du kommer få genomtänkta  reflektioner på dina tankar. Det stödet är enormt viktigt och hjälper dig i din personliga process att leda dig själv vidare mot de förändringar du önskar i ditt liv.

Processen är i stort sett densamma som i vanlig samtalsterapi. Skillnaden är att skrivandet ger tid för mer eftertanke och en djupare reflektion. I brevterapi brukar man därför ganska snabbt hitta fram till problemets kärna och finna de konkreta lösningar som är bäst.

Hur ofta skriver man?

Under en aktiv förändringsprocess kan man behöva skriva ofta. Att skriva en gång i veckan till sin terapeut är ganska normalt.

En snabb process blir ofta billigare i längden. Samtidigt är det viktigt att påminna sig om att processen påverkas av både problematik och många andra förutsättningar.

Det går också bra att skriva ett enda brev till en psykoterapeut om något känsligt och få ett svar utan att behöva börja en terapi.

Hur skriver man

Man behöver varken vara bra eller snabb på att skriva. Det viktiga är att uttrycka sig på ett sätt som terapeuten kan förstå – och det klarar de allra flesta.

När du skriver berättar du på ditt eget sätt om de problem som påverkar dig i nuet och ställer de frågor du behöver för att få ökad klarhet gällande din situation, dina tankar och känslor.

I ett första brev kan det vara bra att hålla sig till de beskrivningar och frågeställningar som är mest angelägna för dig. När dialogen mellan dig och terapeuten utvecklas kan nya frågor uppstå och en fördjupning ske. Mer och mer klarhet kan växa fram.

Både dina brev och terapeutens har en begränsning i antalet ord, dels för att det inte ska bli för omfattande att skriva och dels för att breven av erfarenhet blir klarare och lättare att ta del av för både dig och terapeuten.

Brevens begränsade längd kan också ses som en hjälp att för rikta in texten på det som är centralt i det du vill få stöd i och det du behöver för utveckla din livssituation. Även det antal gånger du och terapeuten kommer överens om för brevterapin blir del av den terapeutiskt hållande ramen.

Erfarenheten har visat att det är viktigt att ha en regelbunden bestämd tid mellan brevväxlingarna och en specifik bestämd dag för att ta emot svar.

Kan man skriva om vad som helst?

Ja, det är just det som är poängen. Du ska inte censurera dig själv. Meningen är att sortera det som du funderar över. Det behöver komma på plats i ditt medvetande och får ro. Beskriv det du behöver få stöd i och ta upp det som känns relevant. Alla tankar som finns, får också finnas i brevet.

Sekretess och tystnadsplikt råder i brevterapi precis som i all psykoterapi.

Första svaret

Terapeutens första brevsvar till dig kommer efter fem arbetsdagar och innehåller ett bemötande utifrån dina frågor samt en presentation av den praktiska delen. Terapeuten sammanfattar ditt första brev och föreslår en målsättning för brevterapin som du kan ta ställning till. I den praktiska delen ska en överenskommelse om tid mellan brevväxlingen formuleras och vilken dag i veckan du vill ha dina svar.

Efter er andra brevväxling ska du och terapeuten ha kommit överens om en form för din brevterapi.

Det är bra att initialt bestämma ett antal gånger för den brevterapeutiska processen. Du som skriver kan redan i ditt första brev ha önskemål om antal gånger för din brevterapi. Det händer också att terapeuten föreslår ett visst antal gånger för er dialog utifrån de behov du beskriver i första brevet.

Grundläggande upplägg är 5 eller 10 gångers brevterapi, alltså 5 eller 10 brevväxlingar. Vid behov kan ni gemensamt bestämma fler gånger för er brevväxling.

Så börjar du i brevterapi

Brevterapi betalas alltid i förskott. Tillsammans med den första betalningen får du information om hur du tar kontakt med din terapeut.

Har du frågor, välkommen att ringa eller skriva till oss!

Av Björn Granberg – uppdaterades 7 maj 2017.