Lästid ca 2 min

Psykodynamisk psykoterapi – Bli lite mer medveten om dig själv

Psykodynamiskt psykoterapi ger goda kunskaper om hur du själv fungerar på djupet.

Psykodynamiskt psykoterapi ger goda kunskaper om hur du själv fungerar på djupet.

Vi erbjuder psykodynamisk psykoterapi i Stockholm och i fjärrterapi. Psykodynamisk psykoterapi är den primära metoden för att bygga upp kunskapen om sig själv.

Det är en beprövad och väl utvecklad metod vars syfte är att ge en djupare förklaring till hur och varför dina olika beteenden har utvecklats.

Psykodynanisk psykoterapi brukar ta längre tid, men ger insikter som är fundamentala och bestående. Något som bland annat uppmärksammats i en stor undersökning av NHS* i England nyligen.

Med djupare kunskap om dig själv kan du också styra ditt liv på ett mer medvetet sätt och ge dig de förutsättningar, och utmaningar som är bäst för dig. Metoden lägger stor vikt på uppväxtmiljöns betydelse och hur du som individ utvecklar din personlighet i förhållande till denna miljö.

Målet är att hitta nya perspektiv och nya sätt att hantera svårigheter och upptäcka hur du själv kan påverka ditt liv.

Kontakt och tidsbokning

Ring 08-684 41 444 Boka direkt Öppna ett kontaktformulär

Lev lite mer medveten om dig själv

I psykodynamisk psykoterapi bearbetar du grundorsakerna till dina olika svårigheter och stor vikt läggs vid att förstå varför ditt liv ser ut som det gör här och nu.

Den förståelsen är nyckeln till att denna terapiform funnits så länge och har så bra resultat, eftersom den så påtagligt ökar möjligheterna att välja sundare livsvägar på ett medvetet sätt.

Till sist kan nämnas Överföring, som är ett av de begrepp som används inom psykodynamisk psykoterapi för att göra förståelsen tydlig. Överföring kan exempel hjälpa till att förklara hur och varför mönster från tidigare relationer upprepar sig i nutida relationer.

Principen är att man överför mönster man skapat i viktiga relationer och lägger dem exempelvis på sin partner, en arbetskamrat eller på terapeuten. I psykodynamisk psykoterapi ges goda möjligheter att upptäcka sådant, utforska vad det är som styr och hur det sker – och därmed ta kontroll.

Den psykodynamiska psykoterapin har utvecklats utifrån den klassiska psykoanalysen där man menar att människans personlighet till stor del är omedveten och har utvecklats under våra uppväxtår. Inom denna terapiform har klientents livshistoria speciellt barndomen stor betydelse för livet idag.

*NHS är Englands motsvarighet till Svenska Landstingets sjukvård.

Faktagranskat den 18 sept 2016, av Kristina Pettersson, Leg Psykoterapeut.