MBCT – Mindfulnessbaserad kognitiv terapi

Mindfulness MBCT står för Mindfulness Based Cognitive Therapy, vilket är en form av Mindfulness som har inslag av KBT och alltså är specifikt inriktad på att hjälpa personer som lätt fastnar i negativa sinnesstämningar, oro, självkritik.

Metoderna i Mindfulness MBCT gör det lättare att se länken mellan dina olika sinnesstämningar och dina tankar. De är också ett redskap för dig att känna mer ro i vardagen, hantera utmaningar på ett bättre sätt, och de hjälper dig att lättare uppskatta det du har i större utsträckning.

I sin enkelhet är Mindfulness en samling metoder som gör det lättare att uppmärksamma det som sker ögonblick för ögonblick och göra sig mer öppen för det som händer omkring en själv. Samtidigt får man ett mer avspänt förhållningssätt till det både det förflutna och framtiden. Det gör att depression minskas (det förflutna) liksom ångest (oro för framtiden) för vissa lindras även fysisk smärta.

Tillstånd av ökad vakenhet kallas ibland för medveten närvaro.

Utvecklat ur urgamla traditioner

Går man djupare handlar Mindfulness om att lära sig lägga märke till sina egna reaktioner på ett medvetet sätt. Tränar man på det brukar saker förändras. Man upplever en större acceptans till, och bättre kontroll över sina reaktioner. De flesta upplever också att de mår bättre och de blir bättre på att hantera stress, smärta och motgångar.

Mindfulness är ett förhållningssätt till livet som ursprungligen utvecklades för tusentals år sedan i Asien. Med ett “mindful förhållningssätt” är man mer närvarande i nuet, vilket gör det lättare att välja lite mer konstruktiva eller positiva vägar i livet, även i de små besluten.

Mindfulness utvecklades för femtio år sedan på en smärtklinik i USA där man lät patienter med starka smärtor pröva olika meditationstekniker. Metoderna visade sig ha en lindrande effekt. Studierna gjordes på 1970-talet av forskaren och initiativtagaren till Mindfulness, Jon Kabat-Zinn – lyssna på intervjun nedan!

Sedan dess har så mycket vetenskaplig forskning gjorts på Mindfulness att bevisen för metodens effektivitet och många positiva effekter på välbefinnandet är överväldigande. Mindfulness har också utvecklats och fått flera specialinriktningar där Mindfulness MBCT är en av dem.

Forskningen visar tydligt att personer som tränar sig i Mindfulness får ökad koncentrationsförmåga, klarar stress bättre, blir mer kreativa, sover bättre, har större självinsikt och är mer empatiska. De är också mindre konfliktbenägna samt får en ökad klarsynthet och har en större uppmärksamhet på sin omgivning.

Regelbunden praktik av olika mindfulnesstekniker minskar oro, ångest och depression. Studier har också visat att återfall i depression minskar med 50 procent hos kursdeltagare som gått en åttaveckorskurs i Mindfulness MBCT, ett av de standardprogram som finns som kurs.*

Enligt Mindfulnessgruppen och många andra, är det allt fler myndigheter och kliniker världen över som väljer Mindfulness MBCT som primär behandlingsmetod vid återkommande ångest och depression.**

Jon Kabat-Zinn i intervju

Jon Kabat-Zinn i en intervju med Tami Simon från Sounds True, juli 2014. I programmet sätter  Jon och Tami Mindfulness i ett större perspektiv, diskuterar forskning, historia och framtid. Men vi får även veta när Jon Kabat själv misslyckas med sin Mindfulness. 73 min. Engelska.

10 min om Mindfulness

Mindfulnessinstruktören Andy Puddicombe beskriver hur sinnet kan förändras genom att göra ingenting och bara vara uppmärksam och uppleva nuet.

Noter och Källor

University of Oxford Department of Psychiatry hemsida
** Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression: Replication and Exploration of Differential Relapse Prevention Effects: S. Helen Ma och John D. Teasdale. i Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2004, Vol. 72, No. 1, 31–40. Länk till pdf.
1) Jon Kabat-Zinn: The Mindfulness Revolution. Intervju av Tami Simon, Sounds True, juli 2014 (73 min. Engelska).
2) Mindfulnessgruppen
3) Wikipedia: Mindfulness

Av Björn Granberg den 16 juli 2016