Generell ångest (GAD) – Vad det är och hur du kan få hjälp

Känner du dig ofta ängslig, spänd eller rädd? Är du snabb på att uppfatta sådant som gör dig orolig eller ger dig en känsla av obehag? Då kan du ha det som kallas generellt ångestsyndrom (GAD).

Generell ångest kan variera i styrka. För en del är tillståndet lätt att hantera och leva med, för andra är det mer svårhanterlig.

GAD skiljer sig från vanlig oro

Alla får känslor av obehag då och då. Föreställ dig till exempel känslan som kan komma om man råkar ha sönder finaste skålen hemma hos svärmor eller om man av misstag kör en bunt viktiga papper i papperstuggen på jobbet. Hur känns det inför en examen? När du vet att pengarna inte kommer räcka? Att bli invinkad av polisen?

Vid de här och liknande tillfällen känner de flesta obehag och oro och det är något helt normalt. Vi vet att känslan är förknippad med ett specifikt tillfälle och det gör att vi kan kontrollera den även om det känns obehagligt. Av erfarenhet vet vi också att, så snart vi vet resultatet brukar den gå över.

Konstant känsla av obehag

För en del är det svårt att kontrollera den här känslan av obehag. Nya saker som ger upphov till samma känsla av obehag, ersätter de gamla i en konstant ström.

När ångesten blir generell på detta långvariga sätt, brukar man kalla

det Generellt ångestsyndrom, eller GAD. Generell ångest är alltså något annat än till exempel panikångest som är en stark ångestreaktion i en specifik situation.

Generell ångest påverkar vardagen

GAD kan ha betydande inverkan på ditt dagliga liv, vilket kan leda till att du börjar undvika situationer, tankar och ämnen.

Är detta något du känner igen är det hög tid att ifrågasätta din ångest. Är detta något du känner igen är det bra att försöka bryta dina ångestmönster. Risken är annars stor att mer och mer av din tid och uppmärksamhet kommer gå till grubblerier, negativa tankebanor och/eller katastroftankar.

Symptom på GAD

GAD ger vanligen både fysiska och psykiska symptom. Känner du igen dig i listan här kan du pröva att göra ett gratis test, till exempel här: https://mentabee.se/sjalvskattningar/gad-7

Vanliga symptom på generell ångest

 • Oro
 • Rastlöshet
 • Konscentrationsvårigheter
 • Svårt att sova
 • Yrsel
 • Hjärtklappning

Orsaker till GAD

Varför Generell ångestsyndrom utvecklas och varför bara vissa drabbas är ännu inte helt känt. Sannolikt beror GAD på en kombination av olika faktorer.

Neurologisk forskning har till exempel visat att personer med GAD uppvisar en överaktivitet i hjärnans limbiska system.

Eftersom det limbiska systemet står för våra känslomässiga aktiviteter så är det ingen stor överraskning, men det stärker slutsatsen att en viktig väg för att komma tillrätta med GAD är att lära sig metoder som lugnar kroppen.

För att komma tillrätta med GAD har det också betydelse hur din stressnivå sett ut genom livet. Finns en historia av stress eller traumatiska upplevelser? Kan du spåra din ångest till barndomen så brukar de vanligaste skälen vara något eller några av dessa:

Vanliga skäl till att GAD har utvecklats

 • Höga förväntningar – De vuxna i din omgivning hade högt ställda krav
 • Överbeskyddad – Du fick lära dig att du inte kan vara trygg nog
 • Övergrepp
 • Övergivenhet
 • Avvisande
 • Missbruk i familjen
 • Dödsfall
 • Psykisk ohälsa i familjen
 • Fattigdom

Denna lista är inte komplett.

Många utvecklar GAD utan någon uppenbar anledning. Det finns teorier som menar att orsaken kan ligga så långt bak i tiden som födelsen, det skulle exempelvis kunna handla om en traumatisk förlossning. Andra teorier menar att långvarig stress i senare delar av livet kan vara en viktig faktor.

Vad du själv kan göra för att lindra GAD

Inom Mindfulness finns ett otal metoder för att lugna kroppen. Andningstekniker, kroppsskanning med flera är utmärkta grundläggande former för att på ett medvetet sätt skapa mer lugn i kropp och sinne.

En nyckel för att övervinna ångest är att lära sig förstå när den uppstår eller vad som sätter igång den. Första steget i brukar handla om att erkänna sina känslor, att acceptera att du faktiskt har ångest. Att komma dit brukar kräva mer arbete än man tror, men är helt nödvändigt för att sedan försöka ta reda på vad rädslan, sorgen, oron står för på djupet.

Det här kan du göra för att minska generell ångest

1. Lär dig avslappnings- eller meditationstekniker.

2. Undersök vad som sätter igång ångesten. Försök hitta dina triggers (tankar, händelser och situationer).

3. Lär dig hitta dina tankefällor. Exempel på tankefällor är allt-eller-inget-tänkande. Till exempel kanske du fått näst högsta betyg på en skrivning men ser det som ett totalt misslyckande. Ett annat exempel kan vara katastrofiering. Din utgångspunkt i detta fall är att det värsta kommer att hända. Exempel: Du går inte till affären eftersom du räknar med att du kommer att svimma vid kassan. Känslotänkande är en tankefälla som innebär att man antar att ens känslomässiga reaktioner avspeglar verkligheten så som den är. Exempel: Du känner dig dum och drar slutsatsen att du därför är det, eller vice versa kan tilläggas.

4. Pröva att bryta det beteende som ångesten driver dig att göra. Ofta leder ångest till att du undviker situationer och därför finns en poäng i att bryta sådana vanor. Det skulle till exempel kunna vara att lämna huset, att bjuda ut någon, att söka ett intressant jobb, att säga nej, eller att säga ja.

5. Ett annat knep att till är att ge dig själv ett ”ångestfönster”. Det innebär att du väljer ett klockslag under dagen där du tillåter dig att oroa dig fullt ut, och helt och hållet släppa fram din oro. Lagom längd för ett ångestfönster är cirka 30 min. Känner du oro under dagen säger du till dig själv att du får grubbla på detta klockan sju ikväll. Ångestfönster är bra för att avdramatisera ångesten.

6. Lär dig att släppa fram och upptäcka dina känslor. Personer som lider av GAD är ofta mer upptagna av sina grubblerier än sina känslor. Många som går på djupet upptäcker att deras oro är en överdriven rädsla för känslor.

7. Lär dig kroppsskanning för att lära dig hur det känns i kroppen och hur och när känslor uppstår. Lär dig sätta ord på dem.

8. Skriv ner dina tankar och din oro. På så sätt kan du skapa distans till din oro. Det kan hjälpa dig att komma ur dina grubblerier och räta ut dina tankar snarare än “snurra in dem”.

Utmana ångesten

Ett utmärkt sätt att utmana ångesten är att träna dig att se situationen ur flera olika perspektiv. Bryt stelnade tankebanor genom att klura ut scenarier eller förklaringar som är helt tvärtom mot hur du brukar resonera.

Det kan låta enkelt, men för en person med GAD är det ofta svårt och kräver en hel del medveten träning. Motivationen är att det går – och vinsten är att det hjälper.

En stor del av ditt arbete för att komma över GAD handlar om att lära dig hantera dina grubblerier. Förutom det tankemässiga, behöver du också undersöka i vilka situationer ångesten uppstår. Fokusera på att få fatt i och namnge de känslor som ligger under ångesten och hur de påverkar ditt beteende.

Tänker du på en situation som du vet ger dig ångest men utan att få fatt i de underliggande känslorna, kan du pröva att utgå ifrån hur du beter dig i situationen. Försök då att komma åt känslan, genom att undersöka vad du får för vinst av det beteende du är van att reagera med.

När bör jag söka hjälp?

Har du prövat att på egen hand bli av med din ångest, men inte lyckats helt finns det risk att det påverkar din självkänsla och gör situationen sämre.

Det är viktigt att du inte går för länge med generell ångest. Ju längre tid det tar, desto svårare blir det att komma ur de negativa tankespiralerna på egen hand.

Sök professionell hjälp för att få stöd, kraft och mod att möta din oro och för att bearbeta en generell ångest. Ring för ett samtal eller kontakta oss för en tid.

Av Björn Granberg, faktagranskat den 25 sept 2016 av Kristina Pettersson, leg psykoterapeut.