Parterapi i Stockholm och online

Ni kan få parterapi i Stockholm och ni kan få parterapi online och vara på skilda ställen. Har ni kommit till din gräns för relationen så vill ni lösa problemen eller lämna den. Ibland vill ni olika saker. Vad ni än står inför så hjälper parterapi till att lösa problemen.

I grund och botten är ett förhållande som allt annat i livet. Man kan likna det vid ett hus som har kostnader för underhåll och värme. Har du ett litet barn får räkna med både blöjbyten och vakennätter. På samma sätt är det i en relation, det är näst intill garanterat att du förutom kärlek, sällskap och trygghet också får möta smärta och obehagliga känslor.

Kärlek och smärta befinner sig ofta nära varandra. Ibland för den ena, ibland den andra, nästan som om de var ett danspar. När smärtan tar över och molnen tornar upp sig kan parterapi hela.

Dessa olägenheter hör till livet, och det är också något de flesta accepterar och därmed bortser ifrån. Samtidigt kan man inte låta problem i en relation växa sig för stora, då går ju energin åt till fel saker.

För de flesta finns därför en gräns för hur stor ansträngning man kan tillåta sig för att upprätthålla relationen med sin partner. Har du kommit till den gränsen, så vill du lösa problemen, eller i alla fall skapa en förändring.

Lyckligt par som gått i parterapi i stockholm och parterapi online.
Glädje kommer går och kan komma tillbaka

Relationer behöver tas om hand

En vanlig orsak till problem i en relation är att vi har så lätt att fastna i vanor. Från början var vanorna kanske kärleksfulla anpassningar till partnern som gjordes med en självklar lätthet. Med tiden kan lättheten övergå i känslor av olust och man kanske börjar tycka att partnern är krävande och borde förändra sig.

Hos andra par uppstår obalanser där den ene inte känner sig sedd eller hörd. Brister kommunikationen då och man börjar undvika ett känsligt ämne, istället för att ta tid och erkänna en olikhet, en besvikelse eller liknande – ja då påbörjas lätt en negativ spiral som kan vara svår att ta sig ur på egen hand.

Parterapi när den ene vill, men inte den andra

Det är också lätt att någon eller bägge anklagar den andre eller att någon tycker att den andre bör förändra sig. Kanske ena parten längtar efter närhet, medan den andre drar sig undan utan att kunna förklara varför. Orsakerna till detta kan vara många och är ofta helt naturliga. Kanske har intressen, arbeten och skilda vänkretsar gjort att man långsamt glidit ifrån varandra. Men det kan också handla om otrohet, svek, besvikelse eller andra förtroendekriser.

Det är lätt att ställa orimliga krav på både relationen och den andre om man inte har förstått att bägge förändrats åt olika håll, eller om man är omedveten om andra djupare liggande orsaker som ännu inte kommunicerats. Kanske ingen riktigt tänkt eller reflekterat över dem.

I parterapin kommer kommunikationen ofta igång vilket inte sällan leder till att paret kommer samman igen. Genom att nå en djupare förståelse för varandra öppnas ibland också för en ny starkare våg av kärlek.

Parterapin kan också leda till att någon eller båda får insikter om sig själva personligen, som gör att de väljer att se djupare på sin egen roll i det som utspelar sig i parrelationen. En sådan process gör det ibland lättare att hitta de gemensamma målen för förhållandet.

Så här kan en parterapi börja

Parterapi brukar börja med att var och en för sig berättar, medan psykoterapeuten och partnern lyssnar. Bägge två får tid att berätta sin historia och vad man önskar uppnå med parterapin. Var och en får också uttala sig om vad de tror är orsaken till problemet. När båda känner sig nöjda och hörda, tar terapeuten vid utifrån det som kommit fram under berättelserna. Parterapi är alltid ett samarbete mellan de tre parterna där psykologen är den opartiske i sammanhanget.

I terapeutens närvaro är det lättare att lyssna på varandra på ett nytt sätt. Arbetet utmanar ofta invanda tankemönster och leder många gånger till att man ser varandra på helt nya sätt, med mer insikter kan man också ge varandra nya roller.

Om det passar paret så används även hemuppgifter.  Man brukar säga att insikt är en färskvara så man behöver hitta en form för att inte falla in i gamla spår och mönster.

Med parterapi kan relationen bli ett sätt att utvecklas som individ

Parterapi kan också fungera som en personlig utveckling eftersom det är i varandra vi speglar oss själva och utvecklas. Vi får syn på oss själva genom att våga se och utmana våra mönster i relation till andra. På så sätt finns ingen bättre väg att utvecklas än att vara ett par, att stanna som ett par och möta utmaningarna tillsammans.

Varje tillfälle med parterapi eller familjerådgivning brukar vara i 90 min.

Parterapi i Stockholm och parterapi online

Ni möter någon av våra parterapeuter antingen genom att besöka oss på Stortorget i Stockholm, eller i treparts videosamtal. Ring oss för att veta mer eller boka tid. Ibland finns också tider för parterapi i vår bokningskalender.

Av Björn Granberg och  Johan Wallmark, leg. psykoterapeut, familjebehandlare. Photo by Carly Rae Hobbins on Unsplash