Gestaltterapi – när målet är helheten

Gestaltterapi är en så kallad existentiell terapi. Det betyder bland annat att människans alla delar ses som en helhet som hör ihop och tillsammans blir till vad det är att vara människa.

En viktig del i Gestaltterapi är utgångspunkten att vi blir till i relation till andra och den miljö vi befinner oss i.

I Gestaltterapi arbetar man med utforskande samtal, bilder, rollspel, medvetenhets- och närvaroövningar, kroppsmedvetenhet, guidade meditationer, och mycket mer.

Medveten närvaro, eller Mindfulness som det kallas idag och beskrivs som något nytt inom psykoterapin, har varit en integrerad del av gestaltterapin sedan starten 1950-talet.

Inom gestaltterapin kallas den väl utvecklade medvetenheten i nuet för awareness, och är själva målet för det terapeutiska arbetet.

Gestaltterapi
Föreställ dig en relation, vem sitter i stolen? Vad säger personen, och vad vill du säga? Gestaltterapi utgår från att vi kan förstå oss själva mot bakgrund av våra relationer och sammanhang.

Människan blir till i relation till andra och miljö

Gestaltterapin utvecklades av Laura och Fritz Perls samt Paul Goodman på 1950-talet. ”Gestalt” betyder meningsfull helhet, och gestaltterapin bygger på en humanistisk och holistisk människosyn. Människan ses som en helhet där kropp, tankar och känslor inte går att separera från varandra utan snarare utgör olika dimensioner av den mänskliga upplevelsen.

Gestaltterapin är relationell det vill säga, den utgår från att människan blir till i relation och kan förstås mot bakgrund av sina relationer och sitt sammanhang.

Utgångspunkten för terapin är att det är relationen och det meningskapande mötet med terapeuten som helar.

Faktagranskat den 27 sept 2017 av Ysse Berntsson, Gestaltterapeut.