Värdet av relationer och hur du blir en bättre vän

Vi behöver pålitliga och trygga relationer för att må bra. Familj, vänner och de större sammanhangen som jobb osv, har stor betydelse får vår psykiska hälsa. Hur du själv fungerar i ditt sociala nätverk är naturligtvis av stor betydelse.

I den har artikeln nämner vi grunderna för hur du bygger upp och tar hand om dina sociala relationer.

Vänner är det bästa man kan ha
Relationer är dubbel vinst för oss själva: De ger oss emotionellt stöd OCH de ger oss möjlighet att själva vara ett stöd för andra. Något som är viktigt för välmåendet.

Med god psykisk hälsa menas att man känner att man bra. Man mår bra i sig själv och trivs i sitt sociala nätverk. Det betyder också att man är välfungerande som individ.

Det finns vetenskaplig evidens på att starka, breda sociala relationer hjälper oss att känna oss gladare och mer tillfreds. Ett nätverk av goda vänner och trygga relationer ger en känsla av säkerhet och mening i livet.

Dina relationer är viktiga för din psykiska hälsa

Människor är sociala och relationer är det som skapar känsla av tillhörighet och självvärde. Starka band till familj och vänner ger oss en plats att dela både våra vedermödor och livets glädjeämnen. Relationer ger oss emotionellt stöd. De ger oss också möjlighet att själva vara ett stöd för andra, något som är mycket viktigt för det psykiska välbefinnandet.

Psykiskt välmående smittar av sig på dina vänner. Mår du bra, kommer dina vänner känna av det och få dem att må bättre – det är vetenskapligt bevisat. Att vara tillsammans gör att alla mår bättre.

Stärk relationer du redan har – och lär dig börja nya!

Det här måste du för Att bygga bra relationer

 • Stärka banden till de som står dig nära, som familj och nära vänner.
 • Vårda och utvidga ditt nätverk av vänner och skapa fler relationer.

Så blir du en bättre vän

 • Ta tid varje dag med din familj. Kanske en fast familjetid varje dag.
 • Ordna träffar med vänner du inte ser så ofta.
 • Stäng av mobilen. Lek med barnen istället, prata med dem. Intressera dig och ställ frågor. Berätta, läs högt för varandra eller tillsammans.
 • Håll kontakter levande genom att ringa dina vänner regelbundet.
 • Prata med nya människor du stöter ihop med. Var nyfiken.
 • Luncha en och en med dina kollegor istället för i grupp. Det gör lättare att komma varandra lite närmare.
 • Besök vänner som är ensamma eller behöver hjälp.
 • Ta ett deltidsjobb som volontär, gå med i en förening, för att möta helt nya ansikten.
 • Utnyttja videotelefonappar och appar som påminner om födelsedagar, visar var dina vänner är på en karta, påminner om att kontakta dem. Håll kontakten även om ni bor långt ifrån varandra eller inte har naturliga beröringspunkter i vardagen.

Fler steg för ökat välmående

Att förbättra ditt sociala nätverk är ett av fem evidensbaserade steg du kan ta för att stärka din psykiska hälsa.

Läs om de andra stegen:
Fysisk aktivitet för psykisk hälsa och motion på recept
Lär dig Mindfulness och att vara här och nu
Hitta en kurs i Mindfulness

Av Björn Granberg, faktagranskat den 11 sept 2016, av Ysse Berntsson, Socialpedagog.