Oro och fobi

Artiklar kategoriserade Oro och fobi

Åtta saker du kan göra för att lindra GAD

Känner du dig ofta ängslig, spänd eller rädd? Är du snabb på att uppfatta sådant som gör dig orolig eller ger dig en känsla av obehag? Då kan du ha det som kallas generellt ångestsyndrom (GAD).

Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi är en beprövad, väl utvecklad metod vars syfte är att ge en djupare förklaring till hur och varför dina olika beteenden har utvecklats. Terapiformen tar längre tid, men ger å andra sidan insikter som är fundamentala och bestående.

MBCT – Mindfulnessbaserad kognitiv terapi

Mindfulness MBCT står för Mindfulness Based Cognitive Therapy, vilket är en form av Mindfulness som har inslag av KBT. Metoden är inriktad på att hjälpa personer som lätt fastnar i negativa sinnesstämningar, oro, självkritik.

Dansterapi – där tankar och känslor möter kroppen

Dansterapi är en terapeutisk metod där det kognitiva (tankarna) tonas ned. Trots det handlar metoden ändå om att få tankarna i balans. Man kan säga att det är en form av psykoterapi där man når sig själv och sina tankar främst via rörelse.

CFT – Compassionfokuserad terapi

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en terapiform som stimulerar det parasympatiska nervsystemet att utvecklas så att det lättare och snabbare aktiverar känslor av lugn och trygghet.

Click to access the login or register cheese