ACT Acceptance and Commitment terapi

Vi erbjuder ACT (Acceptance and Commitment terapi) i Stockholm och online. 

ACT har en tydlig kognitiv del precis som KBT, men med större fokus på hantering av känslor.

Under senare år har den så kallade tredje vågens KBT-terapi växt fram där man delvis betonar beteendeterapin, men lägger till inspiration från metoder där acceptens är en central del, som till exempel Mindfulness.

Kärnan i ACT handlar om att lära sig acceptera känslor och situationer på ett sätt som gör det möjligt att förändra hur vi reagerar på dem. Ångest är till exempel en känsla som många försöker undvika, vilket ofta får motsatt effekt och förstärker ångesten. Man stänger in sig, skjuter upp obehagliga samtal och så vidare.

Nya handlingsmönster

Men att bara lära sig acceptera sina känslor räcker inte. Samtidigt behöver man lära sig hitta alternativa handlingsmönster som minskar ångesten. Det handlar alltså om att lära känna sina känslor och vara med dem utan att låta sig styras av dem.

Det här är utmanande för de flesta, men mindre än man tror. Självklart brukar det I början av terapin kännas motigt, ibland är det till och och med smärtsamt att acceptera sig själv som man är.

ACT-terapi förändrar inte känslorna utan hur vi förhåller oss till dem

ACT är en effektiv metod. Den verkar i balanspunkten mellan acceptans av det inre och förändringar i det yttre. På det inre planet handlar ACT-terapi inte om att förändra tankar och känslor utan om att förändra förhållningssättet till de tankar, känslor och minnen man har.

Acceptans för sina egna tankar, känslor och så vidare underlättar de handlingsval man helst vill göra. Man kan efter ett tag se att de förändringarna man gör i det yttre även påverkar det inre, eftersom de känslor man vill undvika inte längre stimuleras av det egna beteendet. Den moderna psykoterapins fokus på förändringsarbete genom acceptans av känslor och tankar, är influerat av österländska traditioner.

ACT innebär att du får arbeta aktivt med dig själv

Väljer du ACT-terapi kommer du arbeta aktivt med att träna medveten närvaro, dina egna övergripande värderingar, medvetenhet om språkets inverkan samt sin förmåga att hantera starka känslor. Du kommer också träna dig i att utveckla en icke-dömande attityd.

Förutom acceptens finns andra viktiga komponenter. En sådan är anknytning, ett verktyg som ger ytterligare ett värdefullt fundament för denna terapiform.

Att ACT-terapi är en så populär metod beror på att den fungerar riktigt bra. Den utrustar människor med ett sätt att relatera till sig själva som är långsiktigt utvecklande under hela resten av deras liv.

Länkar

Av Björn Granberg, faktagranskat den 2 oktober 2016 av Kristina Pettersson, Leg psykoterapeut.