LI – Lifespan Integration terapi

Lifespan integration är psykoterapeutisk metod som passar många problem. Metoden är snabb, enkel och ger bestående resultat.

Lifespan Integration är en allsidig och varsam metod som inte återtraumatiserar när den används vid PTSD-behandling. Den används därför ofta vid behandling av stressrelaterade besvär och posttraumatisk stress.

Hur metoden fungerar är lätt att förklara med utgångspunkt från posttraumatisk stress (PTSD/PTSS) som kan uppkomma efter svåra eller traumatiska händelser.

Neurologiskt förklaras PTSD som att minnet av händelsen är fortsatt aktivt eller återaktiveras mycket lätt. Personen saknar kontroll över minnet eftersom det inte har integrerats bland övriga minnen av normala händelser.

För den som drabbats av PTSD upplevs detta ofta som att händelsen bara är pausad och ofrivilligt och oväntat kan sätta igång igen.

Lifespan Integration - traumabehandling
Lifespan Integration terapi gör det möjligt för nya dentriter att skapas mellan de neurala huvudbanorna (axonerna).

Läker hjärnans neurala nätverk

Att effekten av en Lifespan Integration terapi är bestående över tid har att göra med att metoden förändrar de neurala nätverken i hjärnan. Denna förändring brukar av klienten upplevas som en emotionell insikt.

Det här är en avgörande skillnad jämfört med många andra metoder. Istället för att klienten tränar in nya tänkesätt eller liknande arbetar Lifespan Integration med det undermedvetna.

De neurala förändringarna sker när hjärnans omedvetna delar får bekräftat att tid har passerat. Upplevelsen är att LI-behandlingen sätter minnena från händelsen på rätt plats.

När minnen lagras och de neurala nätverken omkring minnet behåller sin flexibilitet, så förlorar de sin emotionella laddning. Efter behandlingen har klienten tillgång till minnet på samma sätt som alla andra minnen, men utan att de stör.

Eftersom metoden är så varsam, når den vanligen djupare än vad som brukar vara möjligt med de flesta andra metoder. Exempelvis får personer med svårigheter att minnas sitt förflutna, ofta ihop sitt liv till en sammanhängande tidslinje.

Det är inte heller ovanligt att personer som gått i LI-terapi upptäcker att de agerar mer klartänkt i stressade situationer och är mer emotionellt stabila. De allra flesta säger också att de uppskattar sig själva mer, mår och fungerar bättre och har lättare att uppskatta andra, särskilt de nära relationerna.

En normal människa har cirka 100 miljarder aktiva nervceller i kroppen som tillsammans bildar neurala nätverk.

De stora banorna i dessa nätverk kallas för axoner och är huvudvägar för meddelanden och signaler men även tankar och minnen.

Varje nervcell har i sin tur förmågan att utveckla tusentals grenar från axonerna. Grenarna kallas för Dendriter och deras uppgift är att sammankoppla axoner och lagra information.

Erfarenheterna från Lifespan Integration terapier ger stöd åt hypotesen att dysfunktionella beteenden och tankemönster kommer av en minskad flexibilitet i vissa begränsade områden av hjärnans neurala nätverk. Med minskad flexibilitet menas rent konkret att nervcellernas förmåga att skapa nya Dendriter har minskat i de områdena. Dendriterna fastnar så att säga i ett läge, och fixerar hjärnan fixerad vid en lösning.

Lifespan integration – en introduktion av Kristina Pettersson

Flexibla neurala nätverk ger korrekta tolkningar

Ett område i hjärnan med fixerade dendriter, kan liknas vid en korrugerat takplåt. En händelse som skapar en tanke blir som att släppa en kula på plåten – den hamnar direkt i en räffla och följer en färdig bana. Tanken har ingen möjlighet till flexibel reflektion utan blir automatisk.

Ett exempel på detta är en hemvändande soldat som kastar sig i skydd när någon tappar en kopp i golvet. Reflexen är automatisk och ofrivillig. Det är också lätt att förstå att det är livsuppehållande reflex.

Minskad flexibilitet i de neurala nätverken är kopplat till  smärtsamma eller skrämmande upplevelser såsom exempelvis övergrepp, misshandel, mobbning eller försummelse i barndomen.

Med Lifespan Integration bearbetas den neurala flexibiliteten så att nya Dentriter kan skapas i de områden som påverkats av händelsen. Hjärnans flexibilitet och reflekterande förmåga återställs. Den kan göra korrekta tolkningar av liknannde händelser vilket öppnar för en sund integrering av den traumatiska erfarenheten i livet.

Läs mer på sidan om PTSD-behandling.

Lifespan Integration Sverige

Lifespan Integration utvecklades i början av 2000-talet av familjeterapeuten Peggy Pace och idag är ungefär 1000 psykoterapeuter världen över utbildade i metoden.

För dig som är psykolog – på Dininsida finns Lifespan Integration Sverige som regelbundet håller utbildningar och diplomerar terapeuter i metoden. Besök LI Sveriges hemsida för mer information eller prenumerar på vår blogg för att inte missa kommande kurser efter utbildningar i LI.

Av Björn Granberg, faktagranskat den 25 sept 2016 av Kristina Pettersson, leg psykoterapeut.