PTSD Traumabehandling

Behandling av posttraumatisk stress med EMDR eller Life Span Integration terapi

Vi har specialistkompetens för behandling av posttraumatiskt stressyndrom, ptsd.

På vår mottagning i Stockholm erbjuder vi PTSD-behandling* med i huvudsak två metoder, Lifespan integration terapi och EMDR. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa människor med bägge dessa metoder.

Det finns många olika behandlingsformer för bearbetning av trauma. I stort sett alla fungerar genom att på något sätt återskapa de traumatiserande minnena samtidigt som personen får fokusera på något annat. Hur minnena återskapas och till vilken grad har betydelse för hur behandlingen upplevs av klienten.

PTSD-behandling görs vanligen under en dubbeltimme, det vill säga 90 minuter.

Vet du, eller misstänker du, att du kan ha PTSD och vill veta hur många gånger en behandling kan ta? Vill du fråga om någon behandlingsform eller har någon annan fråga, kontakta oss för rådgivning eller be oss ringa upp.

[konv-knappar]

Psykiskt trauma, vad är det?

Ett psykiskt trauma kan uppstå efter en chockartad eller smärtsam upplevelse.Trauma kan också uppstå efter upprepade situationer, som till exempel systematiska övergrepp över lång tid, eller långvarig försummelse under uppväxtåren. Exempel på traumatiserande händelser är familjevåld, sexuella övergrepp, våldtäkt, krig, landsflykt, mobbning, skilsmässa, missbruk, dödshotande sjukdom som cancer med mera.

Traumatiska erfarenheter blir ofta en del av vår historia som vi inte gärna pratar om. Det är ett känslomässigt ärr som vi har mycket att vinna på om vi är öppna med vad som hänt, oavsett vad det är.

PTSD, vad är det?

PTSD kallas de ofta besvärliga symptom som uppstår när det psykiska traumat är alltför smärtsamt för psyket att hantera. PTSD-behandling läker det psykiska traumat och därmed försvinner symptomen.

Trauma som kan utvecklas till PTSD

Någon exakt neurologisk förklaring till varför PTSD utvecklas finns ännu inte. Däremot vet man att när en traumatisk händelse är tillräckligt stark så kan den neurologiska bearbetningen hindras, så att händelsen inte integreras i personens minne av sitt livsförlopp.

Ett sådant icke-integrerat minne gör att både hjärna och kropp har svårt att förstå att händelsen är avslutad. Personen kan då uppleva det som att händelsen fortsätter pågå. Eller så håller hjärna och nervsystem en så hög beredskap att till och med vardagshändelser som på något vis påminner om den ursprungliga händelsen, triggar igång en repris av känslopaketet så som det upplevdes.

Triggers kan vara ett ljud, en bil av en viss färg, någons hand som kommer för nära, ett hundskall. Egentligen vad som helst som ger en emotionell påminnelse om den händelse personen utsattes för.

Reaktionerna som kommer i reprisen kan vara mycket svåra att kontrollera, vilket ofta är svårt för omgivningen att förstå och acceptera.

En klient beskrev sina minnesrepriser så här: “Det känns som om jag är där [i händelsen] precis hela tiden.”

Symptom på posttraumatisk stress

En traumatisk händelse kan leda till att du upplever flera olika symptom. Skulle du känna igen något eller några av dessa symptom hos dig själv, behöver det inte betyda att du har PTSD, men det kan göra det.

PTSD-symptom brukar delas in tre kategorier: återupplevelser, undvikande beteende och ångest.

PTSD-symptom: Återupplevelser

 • Intensiva minnesbilder från den traumatiska händelsen.
 • Känslan av att återuppleva den traumatiska händelsen, så kallade flashbacks.
 • Mardrömmar.
 • Känslor av panik om du påminns om traumat.
 • Kroppsliga reaktioner som ökad puls, illamående, svettningar, spända muskler om du påminns om traumat.

PTSD-symptom: Undvikande beteende

 • Svårigheter att tänka tillbaka på händelsen, särskilt att minnas detaljer eller beskriva ett detaljerat förlopp.
 • Undvikande av situationer som på något sätt påminner om traumasituationen.
 • Orkeslöshet och en allmän känsla av trötthet. Minskat intresse att göra saker.
 • En känsla av likgiltighet. Det mesta känns meningslöst och man gör inga planer för framtiden.
 • En upplevelse av att vara frånvarande när man är tillsammans med andra.

PTSD-symptom: Ångest

 • En mer eller mindre konstant känsla av att vara på helspänn.
 • Svårigheter att somna och hålla sig sovande.
 • Latent irritation och plötsliga utbrott av ilska
 • Koncentrationssvårigheter.
 • Hyperaktiv. Måste alltid ha något att göra.

Trauma leder inte alltid till att PTSD utvecklas

Alla traumatiska erfarenheter leder inte till PTSD, men nästan alla lämnar emotionella ärr efter sig. Ärr vi kanske gömmer undan och förtränger eller gör till egna hemligheter vi aldrig berättar för någon. Att det är vanligt att gömma undan minnen från traumatiska erfarenheter innebär inte att det till gagn för oss eller bra. Det är tveksamt om det finns någon vinst med det, annat än att hålla andra känslor i schack.

Att varsamt öppna upp kring traumatiska minnen och börja prata om dem kan ha stor betydelse för den psykiska hälsan.

Metoder för PTSD-behandling

Vid behandling av PTSD använder vi vanligen Lifespan Integration terapi, men som nämt har vi också lång erfarenhet av behandling även med EMDR. Bägge metoder fungerar genom att neurologiskt integrera minnen av traumatiska upplevelser så att de inte längre är aktiva i nuet. Metoderna skiljer sig i utförandet.

Traumabearbetning ger klienten kontroll över de minnen som stör, istället för tvärtom. Både Lifespan Integrationterapi och EMDR ger goda resultat för bearbetning och återhämtning.

Not: PTSD är den vanligaste benämningen för posttraumatisk stress på Svenska, trots att det är engelsk förkortning (Post Traumatic Stress Disorder). Den korrekta Svenska förkortningen är PTSS.

Faktagranskat den 25 sept 2016 av Kristina Pettersson, Leg psykoteraput