Lista med stödgrupper för personligt stöd och hjälp till förändring

Stödgrupper finns av många olika slag och arrangeras privat, kommunalt, av kyrka och volontära organisationer. Grupperna ansluter du dig till för stöd vid livskris, personliga svårigheter, hjälp till förändring osv.

Känner du till en stödgrupp som du tycker ska finnas med här får du gärna tipsa oss.

Se även vår sida med hjälplinjer.

Grupper med 12-stegsprogram

Anonyma alkoholister

Anonyma Alkoholister (AA) är en internationell gemenskap av män och kvinnor som har haft alkoholproblem. Den är självförsörjande, mångkulturell, opolitisk, icke-professionell och finns tillgänglig nästan överallt. Det finns inga ålders- eller utbildningskrav. Medlemskapet är öppet för alla som vill göra något åt sitt alkoholproblem.

Internetgruppen aa 12-steg är ett AA-möte på internet och fungerar som ett vanligt AA-möte. Skillnaden är att man skriver istället för att prata och att tid och plats inte är bundna.

Anonyma matmissbrukare

Anonyma matmissbrukare (Faa) Har program mot matmissbruk och sockerberoende.

Anonyma överätare

Anonyma överätare (OA) erbjuder ett 12stegsprogram för tillfrisknande från tvångsmässigt ätande.

CODA

Co-Dependents Anonymous (CoDA) är en gemenskap av män och kvinnor vars gemensamma syfte är att komma ur medberoende av olika slag och utveckla sunda relationer. Arbetar med 12-stegsmetoden.

Emotions Anonymous

Emotions anonymous (EA) Emotions Anonymous är en tolvstegsorganisation liknande Anonyma Alkoholister. Verksamheten består av män och kvinnor som möts en gång i veckan för att gemensamt arbeta med att tillfriskna från känslomässiga problem.

Sexaholics Anonymous

Startade i Stockholm 2018 i samarbete med spelberoendes riksförbund. Frågor besvaras av John tel: 076-217-5726.

Grupper för män

Manscentrum

Manscentrum är en professionell förening i Stockholm med gruppterapier för män med våldsamt beteende.

Mansgruppen i Bromma

Kyrkan i Bromma och Carl Aumalis leder temakvällar för män varje onsdag.

Mansjouren i Stockholm

Mansjouren i Stockholm är en ideell förening med flera olika gruppverksamheter.

Mottagningen för unga män

Stockholms Stadsmissions mottagning för unga män (16 – 25 år). Telefontider för frågor om gruppterapi: torsdag: 11–11.30 Ring: 08-68 42 32 83

Erbjuder även individualterapi.

Uppsala mansjour

Uppsala mansjour har en öppen samtalsgrupp varannan vecka.

Män och pappagrupper (organisationen Män)

Män anordnar stödgrupper där du kan träffa andra pappor och prata om din nya roll som pappa. Grupperna har erfarna ledare och går över hela landet. Läs mer och hitta din pappagrupp här.

Raw man

The Raw Man är ett litet företag som anordnar kurser för män.

Svenska kyrkan

Svenska Kyrkan anordnar sporadiskt mansgrupper på olika håll i landet. Googla.

Kriscentrum för män

Rikskriscentrum för män har en komplett förteckning över alla sina medlemsorganisationer.

Grupper för kvinnor

Kvinnor har i de flesta fall lätt att organisera sig spontant så de flesta grupper är lokala på helt privat initiativ. Därför är de flesta öppna kvinnoorganisationer kvinnojourer som fokuserar på att stödja kvinnor i kris.

ROKS

Lättaste sättet att hitta en jour nära dig är att använda Roks (Riksföreningen för kvinnojourer och tjejjourer) hemsidas sökfunktion.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan anordnar sporadiskt kvinnogrupper runt om landet. Googla.

Andra grupper

Mentabee stödgrupper online

Mentabee.se har stödgrupper, gruppterapier och kurser online. Dininsida har samarbete med Mentabee och vi kan rekommendera dem.

Alkoholhjälpen

Alkoholhjälpen har information och resurser för dig som funderar på dina egna alkoholvanor eller som är orolig för någon annans drickande. Här finns fakta, tips och ett diskussionsforum.

HOPP

Hopp är ideell förening med fokus på offer för sexuella övergrepp. Anordnar dagliga skypecafeer och mötesplatser runt om i landet. Lokalorganisationer som erbjuder grupper för män och kvinnor är Hopp Stockholm och Hopp Norrköping.

Rise

Rise Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen, är en ideell förening som startade 1981. Erbjuder stödgrupper till vuxna som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Läs mer på Rise hemsida.

Spelberoendes riksförbund

Erbjuder hjälp  till pengaspelsberoende, dator- eller konsolspelare eller är anhörig till någon som har problem med spel. Har verksamhet med grupper över hela landet. Se spelberoende.se

Svenska institutet för sorgbearbetning

Svenska institutet för sorgbearbetning erbjuder kurser/grupper för dig som behöver hjälp att bearbeta sorg.

Terapicenter för unga

Stockholms Stadsmissions terapi för unga erbjuder omgående plats i någon av deras gruppterapier, Gå till hemsidan eller ring på nedanstående telefontid om du vill veta mer. Erbjuder även individualterapi.

Torsdagar: 10.00–10.30
Tel: 08-68 42 32 71

Trygga barnen

Trygga barnen erbjuder stöd och aktiviteter till barn och unga som vuxna som växer upp i familjer med missbruk och psykisk ohälsa.

WONSA – World Of No Sexual Abuse

World of no sexual abuse (WONSA) erbjuder psykologisk traumabehandling för den som utsatts för sexuella övergrepp som barn. Du kan komma som tonåring eller som vuxen. Även gruppterapier.

Senast uppdaterad den 31 jan 2018 av Björn Granberg.