Somatic Experience traumabehandling

Somatic Experience är en kroppsbaserad psykoterapeutisk metod som påverkar det autonoma nervsystemet.  Metoden återställer naturlig balans och flexibilitet i kroppen efter chock eller trauma.

Somatic Experience är en metod där spända partier i kroppen som kommer från trauma på ett mjukt sätt bearbetas och balanseras upp. Metoden är utvecklad med utgångspunkt från hur trauma bearbetas spontant hos djuren.

Hos oss människor är en av de vanligast förekommande följderna av att ha utsatts för chock eller traumatisk händelse, är att det autonoma nervsystemet hos den drabbade, fastnar i de rörelsemönster som kroppen hade velat göra i situationen.

Instinkten att ta emot sig i en fallolycka är exempel på en sådan kroppsrörelse som på grund av chocken, inte blir uttryckt och kan frysa. Det rörelsemönstrets instinktiva impuls blir återhållen och ligger kvar i chockläget. I Somatic Experience arbetar man aktivt med att uttrycka de rörelsemönstren, och tina upp dem ur sitt frysta chockläge.

Någon som varit med om till exempel ett övergrepp eller en bilolycka, kan ha hamnat i chock (freeze) och då omedvetet hämmat vissa naturliga kroppsrörelser.

Frusna impulser tinas upp

Behandlingsmetoden är utvecklad av Dr. Peter Levine som har forskat och arbetat med stress och trauma i mer än 30 år.

Levine utgick från att vilda djur trots livshotande situationer, sällan blir traumatiserade och hur vilda djur så snabbt skakar av sig en traumatisk upplevelse. Hans forskning har visat att även människor har en medfödd förmåga till självreglering och transformering av överväldigande upplevelser precis som djuren.

Somatic Experience är utvecklad ur denna forskning. Det är en varsam och effektiv metod där man arbetar med att släppa spänningar och låsta reaktioner som sitter i kroppen. Under hela arbetet sker en dialog mellan klient och psykoterapeut om vad som händer. På så vis ökar medvetenheten om kopplingarna mellan de traumatiska händelserna och svårigheterna i nuet.

Det har visat sig att om kroppen får tid på sig att göra denna koppling så stimuleras också kroppens egen förmåga till läkning.

Ju mer vi tränar vår kroppsmedvetenhet desto bättre blir vi också på att uppfatta och förstå kroppens egen intelligens, vilket gör att vi kan öka tilliten till våra egna känslor och förnimmelser.

Andra behandlingsmetoder mot PTSD och trauma

Det finns flera andra former av kroppsorienterad psykoterapi, exempelvis även Dansterapi och Pulsation Therapy. Gemensamt för dessa är att kropp, andning och rörelse används för att nå problematikens kärna. När det gäller behandling för traumatiska besvär är EMDR och Lifespan Integration terapi vanligast.

Av Björn Granberg. Faktagranskat den 18 sept 2016, av Kristina Pettersson, Leg Psykoterapeut.