I dansterapin kommer känslor ofta till uttryck som egna personliga symboliska rörelser. Denna terapiform har haft stor betydelse för många klienter.

I dansterapin kommer känslor ofta till uttryck som egna personliga symboliska rörelser. Denna terapiform har haft stor betydelse för många klienter.

Lästid ca 3 min

Dansterapi i Stockholm på Dininsida

Vi erbjuder dansterapi i Stockholm. Dansterapi är en form av psykoterapi där man når sig själv och sina tankar via rörelse.

Trots att denna terapiform tonar ner det kognitiva (tankarna), handlar den ändå om att få tankarna i balans. Det sker via rörelse och i mötet med känslorna. Kroppen har sitt eget språk. Det är ofta ett subtilt språk som påverkats av livet vi levt, val vi gjort eller inte gjort och händelser som legat bortom vår egen kontroll. I kroppen sätter sig psykiska spänningar som kroppsminnen av det vi i vårt medvetna kanske glömt för länge sedan.

Genom att utforska sin egen dans, eller snarare rörelse, så gör du samtidigt ett subtilt utforskande av dig själv på ett mycket djup plan.

Dansterapi leder gärna förbi de mentala hindren och för oss till insikt och helande som ofta är förvånande för vårt eget psyke.

Dansterapi ger också en ökad kroppsmedvetenhet och har positiv integrerande effekt mellan tanke, känslor och kropp.

Även om fokus ligger på rörelse under själva dansterapin, så ges alltid utrymme för att prata om det som kommit fram och vad kroppen försöker kommunicera. I samtalen strävar du och terapeuten efter att medvetandegöra känslorna och tankarna kring dem.

Kontakt och tidsbokning

08-684 41 444 Boka direkt Kontaktformulär

Snabbtänkt och verbal? Då kan dansterapi vara ett bra val!

För många ger den här terapiformen förvånande bra resultat. Det gäller särskilt personer som har lätt att intellektualisera det som sker i traditionell samtalsterapi. Du kan också vara hjälpt av denna metod om du har svårt att uttrycka känslor med ord.

Oavsett hur våra kroppar ser ut eller hur de är beskaffade, så har de sin egen väg och sitt eget sätt, att säga det som inte kan sägas med ord. I rörelsen brukar känslor spontant uttryckas på symboliska sätt. Ofta är det en spännande process att följa sig själv igenom.

Under en dansterapi ligger fokus alltså på kroppens icke-verbala uttryck och hur de kommuniceras. Den är en kreativ process, där även kreativiteten i sig har en terapeutiskt verkan. Det är inte bara kroppen som rör sig, utan även vår fantasi och vårt känsloliv.

Fler former av kroppsorienterad psykoterapi

Dansterapi är en av flera former av kroppsorienterad psykoterapi.  Gemensamt för dessa är naturligtvis att kroppen används, antingen i rörelsen som i dansterapi, eller också jobbar man med andningen som i Pulsation therapy.

En positiv effekt som de kroppsorienterade terapiformerna har gemensamt, är att de också tränar vår kroppsmedvetenhet. Det gör att vi blir bättre på att fånga upp och förstå vår kropps intelligens och därmed får vi också lättare att lita till våra känslor.

Se även: Somatic Experience och Pulsation Therapy.


Faktagranskat den 2 oktober 2016 av Kristina Pettersson, Leg psykoterapeut.