Må bra – vad det är och fem sätt att må bättre som fungerar

Vi försöker svara på vad det är att må psykiskt bra och tipsar om fem saker du kan göra för att må bättre.

När du mår du bra känner du dig nöjd med dig själv och det du har. Du har lätt att glädja dig åt saker, har bra självförtroende och en god självkänsla. Även helheten omkring dig har betydelse. Att ha ett engagemang som är viktigt och känns betydelsefullt kan till exempel väga upp andra saker som är mindre bra.

Glädje är sin egen superkraft. Det får sånt som tidigare irriterat eller oroat att nästan obemärkt rinna av.

Det har också stor betydelse för den psykiska hälsan att ha en känsla av valfrihet och att du har möjlighet att göra det du vill och som är bra för dig, som ger dig och de du har omkring dig någonting positivt, som till exempel hopp för framtiden, att ha någon att prata med eller god mat att äta.

Mår bra med vattenmelon
Glädje är en superkraft

Även den som mår bra kan vara ledsen eller arg

Svårigheter och problem drabbar givetvis även de som mår bra. En person som mår bra kan också ha svackor där de känner sorg, är ledsna eller arga. De känslorna försvinner inte, däremot har en person som mår bra och är psykiskt stabil, en mental förmåga att lättare ta sig upp vid de tillfällen det behövs.

Att må bra handlar mycket mer om vad man gör, snarare än vad man ”är”. Att må bra är inget man kan köpa och det går inte att lägga på andra att de ska göra så att du mår bra. Det finns ingen utom du själv som kan ge dig ett psykiskt välmående och en mental robusthet.

Vad du kan göra är att bygga upp ditt välmående på ditt sätt, för precis som ordspråket ‘du är din egen lyckas smed’ säger, så gör du ditt eget välmående.

Fem sätt att må bättre

Det forskas konstant på folkhälsa, på både hög nationell nivå, olika grupper och på individnivå. Här är fem så kallade evidensbaserade råd som denna forskning menar har stor eller till och med avgörande betydelse för vår psykiska hälsa.

Råd nummer 1

Håll kontakten med andra. Var aktiv i din kontakt med din familj, dina vänner, grannar och kollegor. Avsätt tid för umgänge så att dina relationer utvecklas och fördjupas. Läs om hur du kan bygga upp ditt sociala nätverk.

Råd nummer 2

Håll igång. Dagliga promenader, cykelturer och all den vardagsmotion du kan få har betydelse. Du behöver inte gå till gymmet, även om det är bra att göra det också. Ta promenaderna med någon du tycker är intressant, eller skaffa en träningskompis, det brukar göra gymupplevelsen roligare. Läs mer om psykisk hälsa och motion på recept!

Råd nummer 3

Lär dig nya saker. Varje gång du lär dig något nytt bygger du på ditt självförtroende. Samtidigt blir dina nya färdigheter en tillgång för din omgivning och ger dig möjlighet att ge, vilket i sin tur hjälper dig att bli mer omtyckt och uppskattad av andra.

Råd nummer 4

Ge av dig själv. Att ge till andra, till och med enkla saker som ett leende eller en vänlig kommentar har betydelse för ditt välmående. Att ge  av dig själv och din tid i större sammanhang,  stärker din psykiska hälsa och kan också hjälpa dig skapa ett större socialt nätverk.

Råd nummer 5

Var här och nu. Det ligger i tiden att lära sig vara mer mindful och vara medveten här och nu. Mindfulness handlar mycket om att stanna med sitt medvetande och lära sig vara ”här och nu” snarare än att oroa sig över det förflutna eller ha bråttom fram till nästa viktiga händelse. Mindfulness har många bra verktyg för psykiskt välmående. Läs mer om Mindfulness.

Av Björn Granberg och Kristina Pettersson, Leg Psykoterapeut. Uppdaterat den 3 okt 2016.