Individanpassad Samtalsterapi

Psykoterapi brukar leda till att du blir en bättre resurs för dig själv – och för dem som står dig nära.

Många kan ha glädje av att du utvecklas som människa: partners, barn, släkt och arbetskamrater kommer alla dra nytta av att du förstår dig själv bättre och är mer balanserad i tankar, känslor och handlingar. Det gör också att du blir mer uppskattad och omtyckt.

Efter en behandlingsperiod brukar det vara lättare att känna och välja situationer som är bra i livet. Många har också en rikare känsla av sammanhang med både sig själva och andra. Flertalet upplever även en starkare självkänsla, och att de är generellt mer nöjda. Det som tidigare kunde upplevas som alltför utmanande är inte längre lika svårt.

Berg

Mer du av dig

Alla våra behandlingar utformas alltid med utgångspunkt från individen. Vi utgår aldrig från metoden, exempelvis KBT, utan använder de verktyg som passar dig och din problematik bäst. Vi gör det för att du ska få en så snabb och långsiktigt verkande behandling som möjligt.

Helhetssyn, flexibilitet i metoder och ett öppet kreativt tänkande präglar vår verksamhet. Lång erfarenhet och gott samarbete mellan terapeuterna på mottagningen gör att våra klienter får bästa tänkbara behandling.

Här är några exempel på situationer då psykoterapi brukar ger goda resultat:

  • Nedstämdhet
  • Depression
  • Förändra vanor och tankemönster
  • Stress
  • Fobier
  • Trauma erfarenheter
  • Posttraumatisk stress (PTSD)

Möt din psykolog eller psykoterapeut i Stockholm eller online

Du kan få psykoterapi i Stockholm genom att besöka oss våra lokaler i Gamla stan. Du kan också välja att stanna hemma och träffa din psykoterapeut online i ett videosamtal eller skriva i brevterapi.

Nästa alla terapeuter hos oss har bred kunskap och behärskar ett flertal olika behandlingsformer, såsom KBT-behandling, psykodynamisk psykoterapi, gestaltterapi, traumabehandling och många andra. Hos oss kan du räkna med att få en för dig så gynnsam kombination av dessa metoder som möjligt.

Vi tar emot

Alla åldersgrupper är välkomna, vuxna, unga vuxna, ungdomar och barn. Även par, familjer och grupper är mycket välkomna, se våra särskilda sidor för parterapi och familjeterapi.

Så funkar det

Att gå i psykoterapi kan omfattar många olika terapi- och behandlingsformer, var och en med sin egen inriktning. De olika formerna brukar delas in ett tre huvudgrupper; kognitiv psykoterapi, psykodynamiskt psykoterapi och kroppspsykoterapi. Gränserna mellan dessa huvudgrupper är inte distinkta utan är överlappande.

Även om de flesta terapeuter har en huvudinriktning i någon av dessa tre huvudgrupper, så finns i regel god kunskap från flera andra behandlingsformer. En erfaren terapeut kombinerar eller varvar dessa metoder för att guida sin klient på bästa möjliga vis.

Den kognitiva inriktningen (KBT, ACT med flera) har varit populär under många år, men vi ser nu en justering av de allmänna rekommendationerna för psykoterapi i särskilt Finland, Tyskland och England. Orsaken är att stora undersökningar som pågått under lång tid där, har visat att de kognitiva metoderna ger goda resultat, men evidensen som kommer med dessa långa undersökningar är att psykodynamisk psykoterapi ger mer hållbara resultat.

Av denna anledning förändras nu rekommendationerna i dessa länder för att skapa balans i utbudet av specialiserade psykoterapimottagningar i syfte att främja att helhetstänkande där individens behov är utgångspunkten, snarare än vilken metod (kbt och andra kogntiva metoder) som anses vara den generellt bästa.

Gamla stan

Vanliga former av psykoterapi

På Dininsida arbetar vi med alla vanliga terapiformer och anpassar alltid behandlingen efter behov och önskemål. Alla terapiformer har någon form av samtal, även de kroppsbaserade och traumabehandlingar som EMDR kombineras med samtal.

Samtalsbaserade terapiformer

Kroppsbaserade terapiformer

Traumabehandlingar

Tveka inte

Att tveka inför ett förändringsarbete är vanligt. Att börja gå i psykoterapi är ju ett åtagande du gör för dig själv som kommer leda till förändringar, kanske jobbiga förändringar.

Att gå i psykoterapi är också att ta sig själv på allvar och det innebär ett engagemang i form av tid. Ofta kan man räkna med att möta konflikter i dig själv och kanske motstånd från en omgivning som inte vill att du ska förändra dig och bli starkare. Dessutom kostar det en hel del pengar.

Man kan också se ett förändringsarbete som en investering du gör i dig själv. En investering som kommer din familj och dina vänner tillgodo, men framför allt dig själv.

Läs psykolog Ylva Kurténs blogginlägg om hennes upplevelse av hur man vill bli mött när man börjar ett förändringsarbete: Självacceptans leder förändring.

Ring och prata med oss, så får du möjlighet att berätta om din situation. Kanske finns något du kan göra utan att behöva gå i terapi, kanske vill du be om en bedömning eller få en second opinion beträffande något råd du fått. Innan du bokar är det bra att ringa eftersom det är lättare ge dig förslag på en psykolog eller psykoterapeut som passar för just dina önskemål och behov.

Text av Björn Granberg. Uppdaterades den 22 juli 2018

Click to access the login or register cheese