Psykoterapi är ett sätt att ta hand om sin psykiska hälsa och hela sitt välmående. Kom för psykoterapi i Stockholm eller online.

Psykoterapi är ett sätt att ta hand om sin psykiska hälsa och därmed också hela sitt välmående.

Lästid ca 4 min

Psykoterapi i Stockholm

Välkommen för psykoterapi i Stockholm eller online! Vi gissar att du läser det här för att du vill må bra och utvecklas. Hör av dig till oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa dig.

Livet låter oss då och då möta besvikelser, förluster och annat som kan vara svårt att hantera. Ofta återfår vi balansen egen hand, ibland behövs stöd.

Terapeuten möter dig där du befinner dig och vägleder dig att växa och utvecklas som människa. Att möta en psykolog eller psykoterapeut ger dig en trygg möjlighet att prata, bearbeta och komma vidare i ditt liv.

Kontakt och tidsbokning

08-684 41 444 Boka direkt Kontaktformulär

Bästa sättet att boka tid

Välj det sätt att boka som passar dig bäst – det är viktigast. Men vi vill ändå tipsa om fördelen med att prata med oss. Det ger dig möjlighet att berätta om din situation och vi kan då lättare ge dig bra förslag på psykologer eller psykoterapeuter som passar för just dina önskemål och behov.

Du får också möjlighet att ställa frågor om metoder, terapiformer eller annat du kanske undrar över. Vid bokningssamtalet hoppas vi kunna ge dig svar på följande:

 • Om någon metod (t ex kbt eller psykodynamisk psykoterapi) är mer lämplig för din problematik.
 • Vilken terapeut du kommer gå hos.
 • Eventuella mål med din behandling.
 • Hur ofta du kan behöva gå.
 • Hur många samtal som kan behövas.

Psykoterapi efter dina behov

Vi har ett brett utbud av metoder och psykoterapi i Stockholm och online och många av terapeuterna här har särskilda kompetenser. Här är några exempel på situationer då psykoterapi brukar ger goda resultat:

 • Nedstämdhet.
 • Depression.
 • Förändring av vanor och tankemönster.
 • Stress.
 • Panikattacker.
 • Fobier.
 • Traumatiska erfarenheter.
 • PTSD (Post Traumatic Stress Disorder).

Ökad livskvalitet efter behandling

Efter en behandlingsperiod brukar det vara lättare att känna och välja situationer som är bra i livet. Många har också en rikare känsla av sammanhang med både sig själva och andra. Flertalet upplever även en starkare självkänsla, och att de är generellt mer nöjda. Det som tidigare kunde upplevas som alltför utmanande är inte längre lika svårt.

Psykoterapi leder också till att du i högre grad bli en bättre resurs för dig själv, men också för de som står dig nära. Många kan ha glädje av att du utvecklas som människa: partners, barn, släkt och arbetskamrater kommer alla dra nytta av att du förstår dig själv bättre och är mer balanserad i tankar, känslor och handlingar. Det gör också att du blir mer uppskattad och omtyckt.

Här finns vi – mitt i Stockholm

Du kan få psykoterapi i Stockholm genom att besöka oss våra lokaler i Gamla stan. Du kan också välja att stanna hemma och träffa din psykoterapeut online i ett videosamtal eller skriva i brevterapi.

Nästa alla terapeuter hos oss har en bred kunskap och behärskar ett flertal olika metoder. De vanligaste är KBT-behandling, psykodynamisk psykoterapi, gestaltterapi, traumabehandling och många andra behandlingsformer. Hos oss kan du räkna med att få en för dig så gynnsam kombination av dessa metoder som möjligt.

Vanligaste terapiformerna

Samtal: ACT-terapi, KBT-behandling, Lifespan Integration terapi, Psykodynamisk psykoterapi.

Kroppspsykoterapier: Dansterapi, Pulsation therapy, Somatic Experience.

Traumabehandlingar: EMDR, Lifespan Integration terapi.

Vi tar emot

Alla åldersgrupper är välkomna, vuxna, unga vuxna, ungdomar och barn.

Även par, familjer och grupper är mycket välkomna, se våra särskilda sidor för parterapi och familjeterapi i Stockholm.

Hur vi arbetar med psykoterapi på Dininsida

Varje behandling utformas alltid med utgångspunkt från individen snarare än metoden. Helhetssyn, flexibilitet i metoder och ett öppet kreativt tänkande präglar vår verksamhet. Lång erfarenhet och gott samarbete mellan terapeuterna på mottagningen skapar en öppenhet på Dininsida som ger våra klienter bästa tänkbara behandling.

Välkommen att gå i psykoterapi i Stockholm

Vår mottagning ligger på Stortorget 3 i Gamla Stan. Samma ingång som Stadsmissionens café, en trappa upp. Boka tid genom att klicka på någon av knapparna ovan eller från vår bokningssida.

Mer om psykoterapi och hur det går till

Psykoterapi är en generell term som omfattar många olika terapi- och behandlingsformer, var och en med en egen inriktning. De olika formerna brukar delas in ett tre huvudgrupper; kognitiv psykoterapi, psykodynamiskt psykoterapi och kroppspsykoterapi. Gränserna mellan dessa huvudgrupper är inte distinkta utan är överlappande.

Även om de flesta terapeuter har en huvudinriktning i någon av dessa tre huvudgrupper, så finns i regel god kunskap från flera andra behandlingsformer. En erfaren terapeut kombinerar eller varvar dessa metoder för att guida sin klient på bästa möjliga vis.

Den kognitiva inriktningen (KBT, ACT med flera) har varit populär under många år, men vi ser nu en justering av de allmänna rekommendationerna för psykoterapi i särskilt Finland, Tyskland och England. Orsaken är att stora undersökningar som pågått under lång tid där, har visat att de kognitiva metoderna ger goda resultat, men evidensen som kommer med dessa långa undersökningar är att psykodynamisk psykoterapi ger mer hållbara resultat.

Av denna anledning förändras nu rekommendationerna i dessa länder för att skapa balans i utbudet av specialiserade psykoterapimottagningar i syfte att främja att helhetstänkande där individens behov är utgångspunkten, snarare än vilken metod (kbt och andra kogntiva metoder) som anses vara den generellt bästa.


Text av Björn Granberg, uppdaterad 13 sept 2017.