Självmedkänsla

Gruppterapi: Från självkritik till självmedkänsla. Anmäl dig nu!

Gruppledare: Ylva Kurtén, leg psykolog och Fredrik Gunnarsson, leg psykolog.

En grupp där du lära dig visa empati med dig själv.

Har du lätt att visa medkänsla mot andra, men svårare att visa medkänsla med dig själv? Du kanske har en självkritisk inre röst som driver dig framåt, men kan den också hindra dig?

Med självkritik ökar vår inre stress och vi får svårare att se öppet på våra möjligheter. I grupp med andra kan vi utforska hur vi kan stärka känslor av samhörighet och lugn. Vi övar oss i empati och i en icke-dömande inställning till oss själva och våra utmaningar. Vi prövar att lyssna på den inre medkännande rösten och ser om det är möjligt att acceptera både våra svårigheter och våra styrkor. Vi upptäcker kanske hur våra mönster upprepar sig och vad vi kan göra för att bryta dem. Hur förändras vårt känsloliv när vi är mindre dömande och mer medkännande med oss själva?

Gruppen löper under 8 veckor, varannan vecka, vardagskvällar mellan 18 – 20. Totalt 16 timmar. Gruppen består av 8 – 12 deltagare och gruppledare är Ylva Kurtén, leg psykolog och utbildad i Compassionfokuserad terapi (CFT) på CFT – institutet i Malmö samt Fredrik Gunnarsson, leg psykolog med stor erfarenhet av arbete med känslobaserad kommunikation hos individer, grupper och organisationer.

Compassionfokuserad terapi

Gruppen bygger på Compassionfokuserad terapi (CFT) och innehåller mindfulnessövningar, visualiseringstekniker, skrivövningar och tid för reflektion. Du uppmuntras till eget övande mellan gångerna. Genom självmedkänsla i grupp kan vi lugnt undersöka vad svårare känslor har för mening, vi lär oss mer om vad stress gör med oss biologiskt och får övning i olika tekniker för ökad självkännedom och empati.

De många övningarna ger en god grund för att på egen hand fortsätta låta sig ledas av ökad medkänsla.

Terapin har utvecklats av professor Paul Gilbert vid Derby universitet i England. I sitt arbete som psykolog har han märkt att skam och självkritik kan vara svåra hinder i en terapi. Han utvecklade CFT för att arbeta fokuserat med just dessa svåra känslor. Gilberts CFT och hans modell för hur våra olika känsloreglerande system påverkar oss kommer att ligga till grund för kursen.

Läs mer om Compassionfokuserad terapi på vår metodsida.

Pris och anmälan

Din investering inklusive material är endast 4200 kr.

Start: Så snart det finns åtta anmälda så kontaktar vi dig. 

Anmäl dig nu, anmälan är inte bindande.

1 reaktion på ”Gruppterapi: Från självkritik till självmedkänsla. Anmäl dig nu!”

Kommentarer är stängda.