I compassionfokuserad terapi lär du dig känna värme med dig själv och utvecklar en egen ”inre mentor” att använda i motgångar.

I compassionfokuserad terapi lär du dig känna värme med dig själv och utvecklar en egen ”inre mentor” att använda i motgångar.

Lästid ca 2 min

Compassionfokuserad psykoterapi aktiverar en inre trygghet och lugn

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en terapiform som stimulerar det parasympatiska nervsystemet att utvecklas så att det lättare och snabbare aktiverar känslor av lugn och trygghet.

Många har en inre trygghet som är ganska instabil. Det kan göra att det blir utmanande för personen att ta hand om sig själv i motgångar.

Metoden går ut på att lära sig öka medkänslan man har med sig själv, för att därigenom stimulera kroppens förmåga producera oxytocin. Man lär sig bli snällare mot sig själv på insidan.

Reflexmässigt brukar vi reagera helt olika i situationer som till exempel hot, upptäckarlust eller trygghet. Det beror på ett komplicerat system av erfarenheter som lagrats i en snabbtillgänglig del av minnet som kallas hippocampus. När hippocampus reagerar sätter den blixtsnabbt i gång en kedja av fysiska reaktioner i kroppen.

Detta blir mätbart som höjda halter av olika typer av hormoner i blodet. Vid hot får vi ökade halter av adrenalin, noradrenalin och kortisol. Vid upptäckarlust får vi påslag av dopamin. Vid trygghet får vi påslag av oxytocin.

Kontakt och tidsbokning

08-684 41 444 Boka direkt Kontaktformulär

Träna upp trygghetssystemet för att hantera misslyckanden

I CFT tränar man på att aktivera trygghetssystemet genom att öka förståelsen för sig själv. Det är stor skillnad på det jämfört med att självmant driva på sig själv av rädsla för att inte duga och tvinga sig förbi krav som i längden är destruktiva.

Tendenser att tänka katastrof tränas bort och sätt att hantera misslyckanden tränas in.

Reflexmässiga reaktioner av att inte duga, behovet av att skydda sig själv och strävan mot resultat, är ärvt från tidigare generationer och vår uppväxt och något vi både kan bli medvetna om och förändra till gagn för kommande generationer. Denna evolutionsteori är kärnan i compassionfokuserad psykoterapi.

Övningar i Compassionfokuserad Terapi

Övningarna man får i Compassionfokuserad terapi syftar till att lära sig förstå vad som skapar stresskänslor. Man får träna sig att hejda överdriven självkritik från att dra igång. Så småningom kan man känna värme med sig själv och utveckla en ”inre mentor” att använda i motgångar.

Ett exempel på en sådan övning är visualisering av egenskaper som är typiska för medkänsla. Exempelvis att ha en icke-dömande hållning, att föreställa sig en egen inre styrka och lugn, att tänka med acceptans på sig själv och andra, osv.

Visualiseringarna aktiverar trygghetssystemet och kan omstrukturera delar av nervsystemet så att nivåerna av det lugnande hormonet oxytocin höjs.


Faktagranskat den 2 oktober 2016 av Kristina Pettersson, Leg psykoterapeut.