Gruppterapi: Från självkritik till självmedkänsla. Anmäl dig nu!

En grupp där du lära dig visa empati med dig själv.