Välkommen med din anmälan till vinterns höjdpunkt – Psykodramagrupp!

Är du sugen på att utforska dig själv, ditt inre och dina relationer på ett lekfullt sätt? Vill du befria din kreativitet? Släppa prestationer. Gestalta drömmar. Utforska ditt förflutna och livet här och nu? Öka förståelsen för hur relationer byggs upp och utvecklas. Utveckla din förmåga till spontanitet.
Har du konflikter som behöver komma ut och bearbetas?
Då är psykodrama perfekt för dig.

Psykodrama är en av de fyra konstterapeutiska metoderna förutom bild-, dans- och musikterapi. Metoden är skapad av J L Moreno, läkare och filosof, född i Wien 1889. Psykodrama är en terapimetod att använda i grupp eller individuellt där man utforskar sig själv och sina relationer både genom ord och handling. Psykodrama innehåller inslag av teater. Man har fokus på rollspel och parövningar. Rollbyte och dialog är centralt.

Vi kommer med hjälp av psykodrama undersöka och förstå våra roller och relationer, även i relation till vår omgivning. Psykodrama hjälper oss att hitta nya förhållningssätt och bryta invanda, stelnade mönster. Det centrala i psykodrama är att agera, att visa och låta sig själv känna, så att du får redskap att hantera händelser när de sen sker i nuet. Som namnet medger är dramat i fokus, vilket utspelas med hjälp av rollspel där gruppen hjälper till i de olika rollerna.


Vi kommer att tillsammans skapa en trygg grupp med flest åtta deltagare. Platsen är på Dininsida psykoterapi mottagning på Stortorget 3 Gamla stan.

Vi träffas vid sju tillfällen på tisdagar 18.00-21.00 med fikarast. Kursen startar den 24 e Januari 2023 och fortsätter sedan den 31a Januari, 7 e Februari, 14 e Februari, 21 a Februari, 7 e Mars och avslutas den 28 e Mars

Pris: privat betalande 600 kr per tillfälle, företagsbetalande 600 kr per tillfälle plus 25 % moms
Terapeut: Ysse Berntson, erfaren Psykodramatiker, Socialpedagog och Gestaltpsykoterapeut
För mer information, hör av dig till: tel: 070-3137646
Varmt välkommen!