• Mini-SPIN

    Mini-SPIN används för att upptäcka social fobi.

    Instruktioner
    Testet består av tre frågor. Välj det svar som bäst beskriver hur mycket du besvärats av det beskrivna problemet under den senaste veckan.

    Markera det alternativ som stämmer bäst.
  • Såg du att svaren skulle gälla den senaste veckan?