Psykoterapeutiska metoder

Online-terapi både bra och nödvändig

Online-terapi har potential att förändra psykoterapibranschen i grunden. Björn Granberg skriver om utmaningen men också om att den utvecklingen är nödvändig.

onlineterapi

Ring tillbaka


Jag ringer dig så fort jag mänskligen kan. /Kristina