Skrivterapi

Brevterapin utvecklar skrivterapi till ny terapiform

Nya psykoterapeutiska metoder utvecklats då och då. På Dininsida utvecklar vi brevterapi som är en skrivterapi i brevväxling med en psykolog.

Det väl känt att en regelbunden vana att skriva dagbok gör det lättare att hålla ordning på både vardag och känslor. Det är också välkänt att det har en läkande effekt på den psykiska hälsan. På senare tid har det även kommit vetenskaplig evidens för detta som i korta drag säger att ”introspektivt skrivande kan ha en märkbart positiv effekt för den psykiska hälsan.”

Men forskningen kom också med en brasklapp som sade att effekten beror på ”vad man väljer att skriva om” – vilket på sätt och vis kunde anas utan några studier. För självklart kan det vara en rejäl utmaning att skriva dagbok för att utvecklas.

Svårigheten är ju att betrakta sig själv på ett neutralt sätt och samtidigt hålla en neutral distans såväl till sina skuggsidor som till sina positiva sidor.

Det självbiografiska, introspektiva skrivandet kan också ses som ett försök att förstå sitt eget förflutna – och även det kan vara en rejäl utmaning att undersöka från olika vinklar utan att hitta fel eller lägga skuld på vare sig andra eller sig själv.

Skrivande rätar ut ältandet

Att skriva för att utvecklas är något annat än att formulera vackra meningar. Det handlar om att se de erfarenheter man gjort, de händelser och människor som har bidragit till att forma ens liv.

När man genom sina egna texter ser och förstår orsak och verkan blir det lättare att också förstå psykologiska processer, vilket påtagligt ökar ens självförståelse. En kognitiv bearbetning sker redan när när man formulerar sin tankar i text.

Plötsligt blir saker uppenbara: mönster kan observeras och förklaringarna man förut undrade över ter sig med ens självklara.

Ofta är det också en försonande process eftersom det i någon mån alltid finns ett engagemang för förändring. Det självbiografiska skrivandet söker ofta svaren i det förflutna, ett annat land eller en plats där saker och ting gjordes annorlunda. En plats dit vi inte kan återvända men som likväl påverkat oss.

Det är en resa bakåt i tiden för att kunna gå vidare mot förändring och själv forma en ny framtid.

Men även om man skriver för sin egen skull behöver man inte skriva enbart för sig själv. I vissa fall går det utmärkt att låta andra läsa det man skrivit. Kanske helt öppet via en blogg eller i en sluten grupp med likasinnade. Läsarnas reaktioner ger många gånger en känsla av att vara accepterad, respekterad och förstådd.

Pensionärer, interner, bloggare, och andra som väljer att dela sina mycket personliga berättelser, blir ofta förvånade över engagemanget i deras texter och många som skriver upplever läsarna som sina allierade i resan de gör att via skrivandet förstå sig själva bättre. Inom sorgbearbetning är denna process ofta central och skrivande i grupp är vanligt.

Därför utvecklar vi brevterapi

När vi på Dininsida bestämde oss för att utveckla brevterapi hade vi allt detta i bakhuvudet. Vi var också medvetna om att brevterapin utgör en friare form av psykoterapi. Vi har nu märkt att de som väljer denna terapiform gör det av olika anledningar; man kanske har ett jobb man inte kan komma ifrån på dagtid, man ser en fördel i att skriva var man vill, och när man vill, eller när behovet är särskilt stort.

Andra bor långt från en terapeut och åter andra har en specifik fråga de vill ta upp och tycker kanske inte att det är så stort att de behöver boka en tid hos en psykolog.

Oavsett vilken anledning man har att välja brevterapi, så är det en professionell psykoterapeut man skriver till, vilket sätter fart på den utvecklande processen. Man får också det som på terapilingo brukar kallas för ”terapeutisk allians”, det vill säga en långsiktigt hållbar kontakt med en kunnig och erfaren psykoterapeut som är dedikerad att följa och stötta oavsett vad man än går igenom, och i att ha tillgång till en sådan resurs, ligger naturligtvis ett mycket stort värde.

Vad kostar det och hur går det till?

Brevterapi kostar idag 800 kr per brevsvar, vilket är något mindre än en session i vanlig samtalsterapi. Breven skickas och tas emot på ett personligt konto på brevterapi.se. Kommunikationen sker där helt säkert utan risk att privat innehåll kommer på avvägar. Både brev och brevsvar är dessutom samlade på en och samma plats så att ingen behöver ha känsliga brev sparade på sin egen dator.

Läs mer på vår sida om brevterapi där också betalning sker.

Vårt nästa steg

En framtida utvecklingssteg för oss på Dininsida kan vara att erbjuda en mer fokuserad KBT-inriktad brevterapi. Vi har sneglat på Karolinska institutets försök med onlineterapi, ett schablonstyrt och tidsmässigt kort KBT-program. Det anses lyckat men har också fått kritik.

Drivkraften för oss är att erbjuda så bra skrivterapi som möjligt, om det så är vår form av brevterapi eller schablonstyrd. Än så länge fortsätter vi utarbeta den djupare bearbetade och personliga brevterapin.

1 reaktion på ”Brevterapin utvecklar skrivterapi till ny terapiform”

Kommentarer är stängda.