Följ dininsida

Korta nyheter 13 okt 2016

Dininsida gör nysatsning

Dininsida har fått en ny hemsida. För oss är den lättare att administrera och den är snabbare och mer lättanvänd för användaren. Andra nyheter är:

  • Alla texter är nu mer informativa och faktagranskade.
  • En hel sektion med självhjälp för de som inte vill eller kan gå i psykoterapi.
  • Boka direktfunktionen är uppdaterad och flera terapeuter räknar med att ansluta sig inom kort.
  • Varje terapeut har nu egen personlig presentationssida.

Den nya sajten lades upp live för bara ett par dagar sedan och vi jobbar ännu med finpustning av detaljer, så hittar du något som verkar konstigt står det säkert på vår kom-i-håg.

Vår sajt finns som vanligt på dininsida.se

Nyhetsbrevet

Vi gör också en nysatsning på nyhetsbrevet i och med att Björn Granberg, som är verksamhetsutvecklare tagit över ansvaret för bloggen och därmed även nyhetsbrevet.

Eftersom vi läser och håller oss a’jour om utveckling på det psykologiska området, så kom vi på att skriva ett nyhetsbrev i kortform för att tipsa om det vi själva tycker är mest relevant inom forskning, nya metoder och studier.

Det psykologiska fältet är för övrigt oerhört spännande just nu, när forskning om vad som händer i hjärnan möter det kliniska arbetet i den terapeutiska verkligen. Påverkan är dubbelriktad och det är fantastiskt intressant att ta del av de uppsjöar av studier som görs världen över.

Ny teori om vad som egentligen händer i hjärnan vid PTSD

Förståelsen för vad som händer i hjärnan vid PTSD utvecklas. En ny teorin har kommit som bygger på flera tidigare teorier, bland annat den kända ”fight- flightmodellen”.

Den nya teorin kallas Context Processing Theory (kontextbearbetningsteorin) och bygger på att en naturlig och viktig process med samma namn har blivit störd – Context Processing Dispruption.

Forskarna hoppas att resultaten av deras forskning ska bidra till att psykologer och psykoteraputer bättre ska förstå hur och varför deras metoder fungerar och bättre kunna anpassa dem till vad som verkligen händer i hjärnan.

Källa: Neuron och Science Daily

Interner mår bättre av yoga

Kriminalvården har låtit genomföra en studie för att undersöka vilken effekt yoga har på interner. Yoga har erbjudits inom Kriminalvården sedan 2008 och går där under benämningen Krimyoga.

Studien som gjordes på nio anstalter, visar att yoga på anstalt har en positiv effekt på internerna. Bland annat noterades en nedgång i impulsivitet och ökad uppmärksamhetsförmåga. De som deltog i yogan angav också att de mer sällan hamnade i konflikter. Personalen noterar även andra positiva effekter.

Källa: SvD

MINDs Självmordslinje 1 år

Minds Självmordslinje har under det första året tagit emot över 20.000 samtal, vilket är fler än de väntat sig. I en debattartikel i SvD den 13 okt uppmanar Niklas Ekdal, Carl von Essen och Cecilia Magnusson till krafttag mot de höga svenska självmordstalen.

Du kan stödja Mind via Minds hemsida.

Miniexponering innan Exponering har signifikant effekt på livslång fobi

Forskare vid Uppsala universitet har kommit fram till att om en klient med fobi exponeras ett mycket kort ögonblick för ett traumatiskt minne cirka tio minuter innan den normala längre exponeringen, kommer aktiviteten i Amygdala att vara betydligt mindre.

Forskarna menar att skälet till detta är att miniexponeringen får minnet av traumat att bli instabilt och att det sparas så efter exponeringen. Miniexponeringen förbättrar med andra ord minnets så kallade rekonsolidering.

Resultaten kan ha betydelse för utveckling och förbättring av traumabehandlingsmetoder.

Källa: Uppsala Universitet

Minskad fysisk aktivet leder till minskat blodflöde i hippocampus

En forskargrupp på Universitetet i Maryland har mätt blodflödet på en grupp vältränade personer över femtio år före och efter ett träningsuppehåll på 10 dagar.

Studien visade att blodflödet minskar i Amygdala och Yttre hjärnbarken, två områden i hjärman som minskar i storlek vid Alzheimers sjukdom.

Resultaten bekräftar det positiva sambandet mellan fysisk aktivitet och kognitiv förmåga.

Källa: UMD Right Now

Även bin har känslor visar forskning

Tre forskare i neuroentomologi vid Queen Mary Universitet i USA har med hjälp av finurliga experiment kunnat dra slutsatsen att även insekter har både självuppfattning och känslor.

“Insekterna uppfattar inte livet på samma sätt som människor, men de känner någonting och har en uppfattaning om vad det är att vara insekt”, säger neuroentomolog Clint J. Perry som lett forskningen.

Han fortsätter: “We’re understanding that insects aren’t these behaviorally rigid machines, they’re much more complex than we have often thought.”

Källa: Treehugger

Vara snäll mot andra gör dig ’lite’ lyckligare

Forskare vid Oxford Universitet har gjort en studie som visar att känslan av välbefinnade ökar när man är vänlig mot andra. Skillnaden som uppmättes var mindre än vad man populärpsykologiskt brukar hävda, men ändå signifikant.

Källa: Science Daily

Cannabis minskar kreativiten men användaren vanligen omedveten om det

Personer som regelbundet använder cannabis är mindre medvetna om sina egna misstag, och är inte bra på kreativt tänkande visar ny forskning om effekterna av Cannabis. Forskningen gjordes i Nederländerna.

Källa: Science Daily

Självskadebeetende, PTSD och mental ohälsa ökar dramatiskt i England

En nyligen publicerad studie av NHS (Englands motsvarighet till Landstinget) konstaterar att en av åtta unga kvinnor i åldrarna 16-24 år har PTSD. Det är tre gånger fler än en liknande studie som gjordes år 2007.

Enligt tidningen The Guardian har antalet vuxna med allvarliga psykiska problem ökat med 35 procent mellan 1993 och 2014 och närmar sig 9 procent av befolkningen.

Källa: The Guardian