NORDISK FORTBILDNING I PSYKO- OCH SOCIODRAMA I GAMLA STAN

PSYKODRAMA (5 SP) 

Tidpunkt 14 – 17 juni 2021 (må- to, fyra dagar), kl 9-16:30
Kursplats- och adress: Hos Dininsida, Stortorget 3 (en trappa) i Gamla stan, 111 29 Stockholm 
Kursledare: Ysse Berntson, psykodramatiker, socialpedagog, gestaltterapeut. 

Kursinnehåll och lärandemål 

Den psykodramatiska tekniken bygger på dialogprincipen; en människa talar till en annan, som i sin tur svarar.

Genom att ”gå i roll” som de olika delarna och ge dem röst, kropp, vilja och handling så blir det möjligt för oss att undersöka, träna på och utvecklas i våra roller och relationer. Både i vår yttre och inre värld och verklighet.

Psykodrama bygger på ett systemiskt synsätt. Dvs att människan befinner sig i ett relationsnätverk där hon är i kontakt med flera personer, tankar, och minnen samtidigt. Relationerna bildar en väv av ständig rörelse, ett kommunikativt fält, där individen finner sitt sammanhang och sin mening. Spontanitet och rollflexibilitet är också viktiga komponenter i psykodrama, det vill säga att förbättra sin förmåga att hantera både tänka situationer och mötet med omvärlden. Deltagarna lär sig också att hjälpa andra människor att förbättra sin kommunikation både på det privata och offentliga området. 

Kursveckan är till största delen praktisk och upplevelsebaserad, men innehåller också teoripass, reflektioner och processanalys av de praktiska övningarna. Som kursdeltagare får man prova på och träna sig i alla roller i ett psykodrama. Protagonist, huvudpersonen i ett drama. Hjälpjag, att gå i roll och relation med protagonisten samt Regissören, den som leder protagonisten och gruppen genom den psykodramatiska processen. Det innebär att under de praktiska övningsmomenten använder vi oss av material som är verkligt och personligt för oss vilket också ger kursen ett anslag av personlig utveckling. 

Psykodramametoden utformades av läkaren J.L. Moreno i Wien i början av 1900-talet. Utgångspunkten är barnets lek med rollbyten och dramatiseringar av sina fantasier. Detta sätt att konkret hantera upplevelser i en gestaltning leder psykodramat in på samhällslivets olika områden så som vård, utbildning och teater. Psykodramametoden hör till de klassiska formerna av psykoterapi. 

För vem? Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom exempelvis socialt arbete, sjukvårdsarbete, hälsoarbete, kulturarbete, pedagogik och som vill utveckla sin metodik och förståelse inom området relationer och livskunskap. Utbildningen ger så kallad grundutbildningskompetens inom psykodrama och sociodrama. Det betyder att deltagarna efter avslutad utbildning kan tillämpa metoderna inom sitt yrkesområde. 

Antagning och ansökan: Utbildningen ges fortlöpande med återkommande utbildningsveckor. Deltagaren bygger själv upp sin studieplan med kurser i fortbildningsprogrammet.

För information och antagning

Kontaktperson:
Ysse Berntsson
Skicka E-post till Ysse
+46 70 313 7646

Deltagarantal: 7 + kursledaren 

Kursarrangörens kontaktuppgifter:

Hangö sommaruniversitet
Skolgatan 9, 10 900 Hangö, Finland
+358 (0)40 1860 131
Maila kansliet
www.hangosommaruni.fi

Samverkande arrangörer: Utbildningen sker i nordisk samverkan mellan Stiftelsen Institutet för Social Utveckling (SISU), SISU är anslutet till FEPTO (Federation in Europe for Psychodramatraining Organisations), Socialhögskolan i Stockholm och Hangö sommaruniversitet. 

Kursavgift: € 125 

Anmälning görs elektroniskt via Hangö sommarunis webbplats eller genom att maila kansliet senast 2 veckor innan kursstarten. När anmälningsavgiften erlagts är Du registrerad på kursen. Alla antagna kursdeltagare får ett välkommenbrev före kursstarten


1 reaktion på ”NORDISK FORTBILDNING I PSYKO- OCH SOCIODRAMA I GAMLA STAN”

  1. Anna-Lena Strindlund

    Hej, jag är väldigt intresserad av att utbilda mig inom psykodrama, har gått två kurser på Karlstads universitet för en del år sen. Jag är utbildad behandlingspedagog och jobbar och lever i Stockholm. Finns det nått här? Vet du? Mvh Anna-Lena

Kommentarer är stängda.