Du har själv massor av resurser. På dessa sidor får du lite hjälp att hitta dem på egen hand.

På dessa sidor får du hjälp att hitta och använda dina egna resurser utan hjälp av en terapeut. Sidorna är gratis.

Lästid ca 6 min

Här är våra självhjälpssidor för dig som vill, eller måste, klara dig utan psykolog

Detta är våra självhjälpsidor. De innehåller råd och fakta för självhjälp från våra psykologer och psykoterapeuter. Du får råd för hur lättare kan stå ut med en depression, ångest, oro, fobier, stress, ilska med mera. Råden är avsedda för dig som vill hjälpa dig själv på egen hand, eller kanske måste av ekonomiska eller andra skäl. Sidorna kan också vara bra för dig som är anhörig.

Det kan vara utmanande att vara människa och psykiskt är det inte alltid så lätt att jämt vara glad och positiv. Mörka tankar drabbar oss alla, ofta klarar vi av dem, ibland inte.

Trots att vi inte alltid klarar oss på egen hand eller med vänner som stöd, är det inte alltid vi vill eller kan söka professionells stöd. I de fallen hoppas vi att dessa sidor ska vara till hjälp, för ofta räcker det att bli påmind om det man redan vet, eller få några enkla råd för självhjälp för att komma loss och vända uppåt igen.

Tipsa oss gärna om det är något särskilt du vill ha råd eller fakta kring. Maila ditt önskemål till skriv@dininsida

Ämnesområden

När självhjälp inte räcker

Besök en psykolog när självhjälp inte längre räcker till.

Besök en psykolog när goda råd inte längre räcker till..

Har du gjort vad du kan på egen hand med självhjälp, kan det vara dags att söka professionell hjälp av en psykoterapeut. Psykoterapi är sannolikt den tryggaste och bästa grund du kan skaffa sig inför ett förändringsarbete. De flesta som funderar på att börja i psykoterapi brukar få två viktiga frågor: Hur man hittar rätt psykolog, och vilken metod som passar bäst.

För att hitta rätt psykolog/psykoterapeut för dig, är det svårt att ge råd eftersom det alltid är en fråga om personlighet. Hos oss för du alltid ett kostnadsfritt inledande samtal per telefon med en psykoterapeut. Där du ställa frågor och berätta om vad du föredrar. Du får också hjälp att hitta en psykolog med rätt kompetens.

Beträffande metodval, så det inte något som är avgörande om du väljer att gå till en psykoterapeut. I alla fall inte hos oss. De flesta terapeuter här behärskar många metoder och anpassar terapin till klientens problematik.

Det är ändå bra att som klient läsa på och skaffa sig en grundläggande kunskap om olika metoder – det gäller särskilt dig som vill klara dig på egen hand med enbart självhjälp. Att kunna bara lite mer, ger ganska snabbt en förståelse för hur vi fungerar och hur mycket vi faktiskt kan påverka vårt mående.

Det finns många olika psykoterapeutiska metoder som utvecklats för behandling av specifika problem. Det finns också breda generella metoder som också är bra för behandling av specifik problematik.

På Dininsida har vi mött tusentals klienter och har stor erfarenhet av att tillsammans med varje klient utforma en terapi som är flexibel och rätt anpassad för just de behov klienten har.

Hur fungerar psykoterapi?

En psykoterapeut kan hjälpa dig bearbeta det du behöver stöd med så att du snabbare kommer igång med en varaktig förändring. Det kan vara nödvändigt vid depression, kris, traumatiska erfarenheter, ångest, okontrollerade känslor med mera.

Psykoterapi består till stor del av samtal. Vad man pratar om har mycket stor betydelse för din förståelse och kunskap om dig själv. ”Psykoterapi är ett arbete man gör med sig själv för sin egen utvecklings skull”, säger Leg. psykoterapeut Kristina Pettersson. ”Det är helt nödvändigt att prata, både för att uttrycka behov och känslor och för att förklara situationer och relationer för andra.”

Terapeuten hjälper till och ger stöd med nödvändig kunskap och erfarenhet. Rätt stöd tillsammans med ett bra arbete av dig som klient leder till ett bra resultat.

Kontakt och tidsbokning

08-684 41 444 Boka direkt Kontaktformulär

Lite om olika metoder

En metod används ofta i kombination med andra.

ACT – Acceptance and Commitment Therapy

ACT lyfter fram balansen mellan acceptans och förändring och en bit handlar om att lära känna sina känslor och vara med dem utan att låta sig styras av dem och utmana sig själv att ta nästa steg i sin utveckling. ACT är en vidareutveckling av KBT.

CFT – Compassionfokuserad terapi

I CFT tränar man på att aktivera trygghetssystemet och öka förståelse för sig själv. Tendenser att tänka katastrof tränas bort och sätt att hantera misslyckanden tränas in.

Dansterapi

Dansterapi är en kroppsbaserad psykoterapi som grundar sig i kunskapen om individens rörelsemönster som en avspegling av personligheten och ger kunskap både om det vi lärt oss ge uttryck för, men också det vi döljer.

Metoden passar ofta personer som är mycket mentala och gärna pratar bort det som känns.

EMDR – Eye Movement de-Sensitation de-Processing

EMDR är en är en psykoterapeutisk metod baserad på ögonrörelser för behandling av trauma av olika slag som till exempel överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. EMDR inverkar neurologiskt.

KBT – Kognitiv beteendeterapi

Utgångspunkten för KBT är att tankarna har stor betydelse för hur man mår och genom att förändra dem så kan man därför påverka sitt mående. KBT har sedan den utvecklades lett till andra metoder som till exempel ACT, DBT, Schematerapi, internetbaserad psykoterapi etc.

LI – Lifespan Integration Therapy

Lifespan Integration Therapy, integrerar det senaste inom modern neurovetenskap. Det är en snabb metod som ger bestående resultat för ett stort antal problemområden.

MBCT – Mindfulnessbased Cognitive Therapy

Mindfulness MBCT är en effektiv metod som förstärker möjligheterna att vara närvarande i nuet, få en bättre balans i din vardag och höjer livskvaliteten.

PDT – Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi är en metod vars utgångspunkt är att om man får en djupare förståelse för varför ens olika beteenden utvecklats så kan man också lära sig styra sitt eget liv på ett mer medvetet sätt.

Pulsation Therapy

Pulsation är en kroppsorienterad psykoterapimetod där man använder olika andningstekniker, kroppsrörelser och viss massage för att lösa upp spänningar i kroppen.

Pulsation therapy utgår från att kropp och psyke är intimt förbundet med varandra. Det som inte vill sägas i ord sägs genom kroppens uttryck i denna terapiform.

Somatic Experience

Somatic Experiencing är en kroppsbaserad psykoterapi som syftar till att reglera det autonoma nervsystemet. Det är en varsam men effektiv metod där man arbetar med att släppa spänningar och låsta reaktioner som sitter i kroppen.


Faktagranskat den 12 sept 2016, av Kristina Pettersson, Leg. Psykoterapeut. Uppdaterat 6 sept 2017.