psykodrama

Psykodrama – gruppterapi som inspirerats av spontan teater

Psykodrama är en gruppterapi som inspirerats av spontan teater. Deltagarna får med hjälp av terapeuterna och gruppen spela upp, kartlägga och bearbeta problematiska situationer i livet.

De olika roller vi har i våra samspel människor emellan åskådliggörs och analyseras på psykodramascenen. Istället för att ensamma försöka finna resurser som är värda att utveckla gör det i grupp och det är en fantastisk hjälp. Ganska lätt avslöjas dåligt fungerande roller – ofta inte medvetna – som behöver förändras.  Kreativitet och spontanitet används för att konkret utveckla och träna nya och mera välfungerande roller.

De roller vi tar har som regel en historia där vi kan söka motiven till dem. De tidigaste rollerna – och ofta de viktigaste – utvecklades i samspel med de viktigaste personerna under vår uppväxt. En poäng med psykodrama är att den iscensätter de tidiga erfarenheter som hindrar oss i våra vuxna liv.

Psykodrama karaktäriseras av ett utforskande av vad som händer mellan människor i ögonblick av handling. Rollspelet leder ofta spontant till att känslor och gamla kroppsminnen visar sig. Det som sker på scenen tydliggör detta.

Att i rollspelet göra saker man tidigare inte gjort, gör också att man lär sig och minns bättre jämfört med om man bara pratar om något. Nya mönster behöver få tränas in och psykodramat är ett utmärkt sätt att göra det på.

Rollbyte

Ett viktigast inslag i psykodrama är det som kallas för rollbyte. Det innebär att du på scenen tar en annan roll än din egen, till exempel rollen av en viktig person i ditt liv. Inte sällan är rollbytet en omvälvande upplevelse och en ny erfarenhet av empatisk förståelse.

Psykodramatisk aktion kan användas till exponering för känsloladdade, eventuellt ångestfyllda situationer, som på scenen kan konfronteras och hanteras med större trygghet.

Psykodrama är så mycket mer än att utforska roller mellan människor. Du kan utforska precis vad som helst, din själ, universum, din mormor, ditt hus … Man kan byta roll med allt.

Anknytningsteori

Modern forskning om anknytning, om samspelet mor-spädbarn liksom upptäckten av hjärnans spegelneuroner och deras betydelse för inlärning och mänskligt samspel står i god överensstämmelse med arbetssättet inom psykodrama.

Metoder från psykodrama har också inspirerat utvecklingen inom andra former av aktiv psykoterapi exempelvis KBT.

Av Ysse Berntsson, Socialpedagog, Gestaltterapeut.