Vill du samarbeta med oss eller hyra ett rum?

Gör en intresseanmälan!

Är du intresserad av ett rum eller att samarbeta med oss online eller på annat sätt, fyll i en intresseanmälan.

Hej!

Styrkan med oss på Dininsida är att vi samlas under ett tak. Det gör att vi tillsammans får en starkare plattform än om var och en arbetar för sig själv. Dessutom blir arbetet roligare och mer kreativt och förhoppningsvis också en mer stimulerande arbetsplats och en mottagning som kan göra skillnad i branschen.

Dininsida är ett nystartat företag som bygger på de erfarenheter vi gjort från andra mottagningar. Skype är nytt och vi hoppas du ser fram emot att utveckla psykoterapi via Skype tillsammans med oss och de övriga terapeuterna som tar emot klienter på det sättet.

Praktiskt som är bra att känna till

Innan vi förmedlar några klienter tror vi det är bra att vi ses i verkliga livet. För oss är samarbete och gemensamhet centralt och vi tror på att träffas regelbundet och byta kunskap och erfarenheter med varandra.

Du kommer få tydliga instruktioner för att arbeta med online-terapi och vad som krävs för att tekniken ska vara i vägen så lite som möjligt i det terapeutiska arbetet. Den tekniska utrustningen står du själv för men vi hjälper dig så att klienten får en en så bra upplevelse som möjligt. Läs mer om online-terapi här.

Mejla Kristina på: .

Om dig och oss

På Dininsida tycker vi om att samarbeta. Du som passar in tror vi har ett nyfiket sätt att se på arbetet som psykoteraput, du är öppen för nya metoder men har också utbildning och erfarenhet som gör att du kan sovra på ett förnuftigt sätt. Vi tror att din erfarenhet gör dig medveten om hur väsentligt det är att vara flexibel i val av terepautisk metod när terapin fördjupas och närmar sig kärnan.

Styrkan med Dininsida är att vi samlas under ett tak. Det gör att vi tillsammans får en starkare plattform än om var och en arbetar för sig själv. Dessutom blir arbetet roligare och mer kreativt och förhoppningsvis också en mer stimulerande arbetsplats och en mottagning som kan göra skillnad i branschen.