Dina personliga data

Dina personliga data

Vi följer EU:s riktlinjer för lagring och skydd av personuppgifter i enlighet med GDPR, EU:s dataskyddsförordning.

Du kan begära fram viss personlig data från denna sida. Data som du kan begära fram är kommentarer du gjort på nyhetssidorna, lokalbokningar, intresseanmälningar till kurser, supportkontakter, kursresultat, bokningar som gjorts via bokningskalendern, prenumerationer och medlemsskapsuppgifter. Du kan begära att få se och/eller radera dina uppgifter.

Uppgifter som journalförs enligt Socialtjänstlagen kan du inte begära fram från denna sida. Då behöver du istället ta kontakt med din behandlare.

Läs mer om integritet och sekretess

För att begära dina data, fyll i fälten nedan. Observera att du måste använda den e-postadress du använt när du interagerat med hemsidan. Det kan dröja upp till en vecka innan du får svar.