Enkäter

Öppna rätt enkät genom att klicka på den länk som är relevant för dig.

Enkäterna hör ihop och är utformade för att göras innan och efter behandling. De ger dig som klient möjlighet att hjälpa oss utvecklas och bli bättre som terapeuter och är en viktig del av vårt kvalitetsarbete.
Vi är mycket tacksamma för att du tar dig tid att fylla i dem.
Not: Enkäterna är omarbetade efter förlaga som utvecklats vid Linköpings universitet, Institutionen för Beteendevetenskap