Sara Eberger
Leg. Psykoterapeut

Sara Eberger

Leg. Psykoterapeut

Sara Eberger är en erfaren terapeut som arbetar med samtalsterapi och bildterapi på kognitiv- och beteendeterapeutisk grund. Hon har sin bas i de senaste känslofokuserade metoderna inom KBT-fältet, där integrering av tankar, känslor och kroppsförnimmelser understödjer beteendeförändringar som håller över tid.

Tillsammans med dig skräddarsys behandlingen, där terapeutiska interventioner används på ett systematiskt, respektfullt och flexibelt sätt för att matcha dina unika behov.

Tar emot enskilda
Videosamtal
Brevterapi

Skicka SMS
Ring 08-684 41 444
Öppna ett kontaktformulär
Bokningskalender

Mer om Sara

Biografi

Jag har drygt 20 års erfarenhet av arbete inom kommun och landsting, med barn, unga och vuxna som lider av psykisk ohälsa och psykosocial problematik. I hälso- och sjukvården har jag jobbat med kognitiv beteendeterapi (KBT) utifrån förebyggande-, primärvårds- och psykiatrinivå, såväl individuellt som i par- och gruppformat. Jag har märkt att användande av kreativa interventioner i KBT, t ex imaginära och bildterapeutiska tekniker, både fördjupar och förkortar samtalsterapin. Inom Socialtjänsten har jag främst arbetat inom barn-, ungdoms- och familjeområdet. Till stor del faller mitt arbete inom ramen för mina intresseområden. Jag är fascinerad av människan som fenomen, våra livsvillkor på jorden och förändringsprocessens kraft.

På fritiden umgås jag med familj, vänner, utövar kundaliniyoga och meditation (mindfulness/compassion), tar del av litteratur, kultur och natur. Jag tycker också om att vara i trädgården, rita, skriva, tolka drömmar och sy klänningar.

Utbildningar och specialistkompetenser