Gustav Elmberger
Somatisk terapeut

Gustav Elmberger

Somatisk terapeut

Gustav arbetar med kopplingen mellan kropp och psyke. I somatisk terapi utforskar vi stress och hur vår kropp, med kamp, flykt och frys responserna, påverkar hur vi agerar. Vi utgår från vår subjektiva upplevelse av vår omvärld och hur vi triggas i olika situationer. Genom att läka obearbetade trauman, lugna vår stress och skapa trygga relationer kan vi hitta nya sätt att vara i världen.

Ring 08-684 41 444
Öppna ett kontaktformulär
Bokningskalender

 

Mer om Gustav

Biografi

Mitt sätt att arbeta utgår från att vi skapar en trygg och läkande relation. Tryggheten är en förutsättning för att vi skall kunna arbeta genom kroppen och komma i kontakt med material som vi där och då inte hade möjlighet att hantera. Utifrån kunskap inom neurobiologi och vad som händer med oss när vi triggas och går in i stress, hittar vi nya vägar framåt. Vi arbetar med att processa obearbetade trauman och läka anknytningssår. En viktig del i arbetet är att titta på det system som vi befinner oss i och hur vi påverkas och påverkades av vår miljö. Genom att ge oss det som hade behövts där och då kan vi få kroppen att, här och nu, förstå att faran är över. Vi kan bearbeta oavslutade försvars responser och hitta ny mening i situationer som har påverkat/påverkar oss starkt. Detta så att vi kan hitta nya vägar i livet och utveckla våra relationer.

Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med kroppsorienterade terapier och mindfulness. Han läser just nu sista terminen på Somatic Psychology programmet vid California Institute of Integral Studies i San Francisco, en högskola som är rankad som topp 5 bland de som utbildar i psykoterapi i USA. Jag har just avslutat en ettårig praktik vid Center for Somatic Psychoterapy som är en av USAs största kliniker för Somatisk Psykoterapi. Jag har genom detta ingått som behandlare i två forskningsstudier kring somatisk psykoterapi.

Vid sidan studierna arbetar jag med Peter Levin som är en av förgrundsgestalterna i världen för somatisk terapi och traumaterapi. Jag är en del i hans team som arbetar med krigsveteraner.

Jag har erfarenhet av att arbeta med traumatiserade barn och ungdomar på HVB hem i Sverige. Jag har även tidigare arbetat som jobbcoach på uppdrag åt Arbetsförmedlingen.

Jag har en bakgrund som affärskonsult i “the corporate world” och hade under många år världen som arbetsfält.

 

Utbildningar och specialistkompetenser

  • MA Somatic Psychology genom California Institute of Integral Studies (går sista terminen)
  • Somatic Experiencing genom Somatic Experiencing Trauma Institute
  • Advanced Training in Complex Trauma and Dissociation genom Sensorimotor Psychotherapy Institute.
  • Mindfulness instruktör genom Mindfulnessgruppen
  • Process Coach genom Next Stop You
  • Diverse ledarskapsutbildningar genom Ericsson, IBM och Capgemini.