Caroline Radetzky
Psykoterapeut

Caroline Radetzky

Psykoterapeut

Caroline arbetar psykodynamiskt

Brevterapi

Skicka SMS
Ring 08-684 41 444
Öppna ett kontaktformulär
Bokningskalender

Mer om Caroline

Biografi

Jag har arbetat inom socialtjänsten med barn- och ungdomsutredningar och uppföljning av insatser; inom socialjour samt som behandlare inom socialtjänstens öppenvård sedan 2004. Inom öppenvården har haft råd och stödsamtal för barn/ungdom/föräldrar, enskilt samt tillsammans. Jag har bland annat haft uppdrag som gruppledare för barn till missbrukande föräldrar, hållit i utbildningar för separerade föräldrar (BIFF- Barn i föräldrars fokus). Jag har arbetat som medlare vid konfliktsituationer, framför allt där barn/ungdomar varit involverade som förövare/brottsutsatta.

Sedan 2015 arbetar jag på Stockholm Barnahus som samordnare/behandlare. På Barnahus arbetar flera professioner inom sjukvård, BUP, polis, socialtjänst samt åklagarmyndighet för att möta upp barn som misstänks vara utsatta för våld och sexuella övergrepp. I min behandlarroll är jag främst inriktad på krisstöd för föräldrar.

I samtal upplever jag att aktuell livssituation och tidigare händelser i livet har inverkan på vilket sätt krisen eller traumat hanteras. Jag utgår från ett systemiskt perspektiv och arbetar reflekterande kring relationer och livsmönster. I ett föräldraskap kan det vara viktigt att få hjälp att förstå sig själv och sina reaktioner för att på bästa sätt kunna hjälpa och nå sitt barn i aktuell situation. Vi kan prata gränssättning, anknytning, samarbete mellan föräldrar utifrån barnens behov av hjälp och stöd.

För mig är det viktigt att möta upp dig där du befinner dig i vilket feedback är en viktig komponent. Har vi pratat om rätt saker och på rätt sätt för dig?

Jag är också engagerad i arbete som rör barn och ungas rättigheter.

Utbildning och specialkompetenser

 • Socialantroplogi (60 p)
 • Socionomutbildning med internationell och interkulturell inriktning, Mittuniversitetet, Östersund
 • Masterutbildning i socialt arbete, Stockholms universitet
 • Kommunikation och konflikthantering 10 p. Mitthögskolan (2001)
 • HIV med individen i fokus, 7, 5 p. Karolinska institutet (2005)
 • Lafa kurser, Fakta och perspektiv på ungdom, sexualitet och hiv/aids (2004), sex och samlevnad för flickor i tonåren (2005), gruppsamtal- att växa som samtalsledare för ungdomar (2006)
 • Systemteoretiskt familjearbete
 • Ersta vändpunkten, utbildning i kursledare för barn till missbrukare (2009)
 • Tjejledarutbildning (2005)
 • MI utbildning
 • Psykodynamisk steg 1 utbildning med inriktning på barn, ungdomar och föräldraskap, Ericastiftelsen
 • MoV-utbildning kring deltagardemokratiska metoder och deltagarstyrda möten, (2016).
 • HBTQ certifierad