Fysisk aktivitet på recept – kan vara dans

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en behandling bland alla andra. Precis som med ett recept på läkemedel. Ges med fördel mot depression.

Fysisk aktivitet på recept – kan vara dans Läs mer..