Personlig (ego)utveckling?

De flesta av oss har det bra. Riktigt bra till och med. Så bra att vi kan ägna oss åt det vi kallar vår personliga utveckling.