Råd och fakta

Sociala relationer är familj, släkt, vänner, grannar, kollegor men också ytliga som de vi dagligen ser i affären osv

Sociala relationer är familj, släkt, vänner, grannar, kollegor men också ytliga som de vi dagligen ser i affären osv

Lästid ca 3 min

Värdet av relationer och hur man stärker dem

Vi behöver pålitliga och trygga relationer för att må bra. Familj, vänner och de större sammanhangen som jobb osv, har stor betydelse får vår psykiska hälsa. Hur du själv fungerar i ditt sociala nätverk är naturligtvis av stor betydelse.

I den har artikeln nämner vi grunderna för hur du bygger upp och tar hand om, dina sociala relationer så att de gagnar dig som mest.

Med god psykisk hälsa menas att man känner att man bra. Man mår bra i sig själv och trivs i sitt sociala nätverk. Det betyder också att man är välfungerande som individ.

Det finns vetenskaplig evidens på att starka, breda sociala relationer hjälper oss att känna oss gladare och mer tillfreds. Ett nätverk av goda vänner och trygga relationer ger en känsla av säkerhet och mening i livet.

Relationer viktiga för den psykiska hälsan

Människor är sociala djur sägs det och relationer är det som skapar känsla av tillhörighet och självvärde. Starka band till familj och vänner ger oss en plats att dela både våra vedermödor och livets glädjeämnen. De ger oss emotionellt stöd. De ger oss också möjlighet att själva vara ett stöd för andra, något som är mycket viktigt för det psykiska välbefinnandet.

Psykiskt välmående smittar av sig på dina vänner. Mår du bra, kommer dina vänner känna av det och få dem att må bättre – det är vetenskapligt bevisat. Att vara tillsammans gör att alla mår bättre.

Stärk relationer du redan har – och lär dig börja nya!

Att bygga upp dina relationer innebär:

 • Att stärka banden till de som står dig nära, som familj och nära vänner.
 • Att bygga ut ditt nätverk av vänner och skapa fler relationer.

Tips för att stärka dina relationer

 • Ta tid varje dag med din familj. Kanske en fast familjetid varje dag.
 • Ordna träffar med vänner du inte ser så ofta.
 • Stäng av tv:n och lägg undan datorn. Lek med barnen istället, prata med dem. Intressera dig och ställ frågor. Berätta, läs högt för varandra eller tillsammans.
 • Håll kontakter levande genom att ringa dina vänner regelbundet.
 • Prata med nya människor du stöter ihop med. Var nyfiken.
 • Luncha en och en med dina kollegor istället för i grupp. Det gör lättare att komma varandra lite närmare.
 • Besök vänner som är ensamma eller behöver hjälp.
 • Ta ett deltidsjobb som volontär, gå med i en förening, för att möta helt nya ansikten.
 • Utnyttja tekniken. Skype, Facetime och appar som påminner om födelsedagar, visar var dina vänner är på en karta, påminner om att kontakta dem. Håll kontakten även om ni bor långt ifrån varandra eller inte har naturliga beröringspunkter i vardagen.

Kontakt och tidsbokning

08-684 41 444 Boka direkt Kontaktformulär

Fler steg för ökat välmående

Att förbättra ditt sociala nätverk är ett av fem evidensbaserade steg du kan ta för att stärka din psykiska hälsa.

Läs om de andra stegen:


Faktagranskat den 11 sept 2016, av Ysse Berntsson, Socialpedagog.