I metoden Pulsation utnyttjas andning, rörelse och massage för att hitta och frigöra låsningar i kropp, känslor och tankar.

I metoden Pulsation utnyttjas andning, rörelse och massage för att hitta och frigöra låsningar i kropp, känslor och tankar.

Lästid ca 2 min

Pulsation therapy – använd andningen för att frigöra dina spänningar

Pulsation är en kroppspsykoterapeutisk metod där man använder andningstekniker, rörelse och massage för att frigöra sig från spänningar.

I pulsationterapi undersöker du med terapeutens hjälp hur kroppens förnimmelser är länkade till känslor och tankar. Metoden utgår från att kropp och psyke är intimt förbundna med varandra. Det som inte vill sägas i ord sägs genom kroppens uttryck i denna terapiform.

Genom övningarna kan man få en större kroppsmedvetenhet och känsla av helhet genom att ha arbetat igenom hela kroppen med andningens hjälp. Det är en mycket konkret teknik för att hjälpa kroppen att slappna av i musklerna.

Man arbetar upp ett inre tryck som långsamt byggs upp genom andningsövningar och som sedan frigörs och man kan få en upplevelse av djup avslappning och stilhet.

Övningarna hjälper till att upptäcka var man har eventuella låsningar i kroppen och vilka eventuella känslor som är förknippat med det.

Ju mer vi tränar vår kroppsmedvetenhet desto bättre blir vi också på att uppfatta och förstå kroppens egen intelligens, vilket gör att vi kan öka tilliten till våra egna känslor och förnimmelser.

Kontakt och tidsbokning

08-684 41 444 Boka direkt Kontaktformulär

Andra metoder som utgår från kroppen

Det finns flera andra former av kroppsorienterad psykoterapi. Gemensamt för dessa är att kropp, andning och rörelse används för att nå problematikens kärna.

På Dininsida erbjuder vi även Dansterapi och Somatic Experience.


Faktagranskat den 18 sept 2016, av Kristina Pettersson, Leg Psykoterapeut.