fem karaktärsstyrkor

Fem karaktärsstyrkor grunden för en positiv upplevelse

ca 2 min

I positiv psykologi använder man ”Values In Action” för att kartlägga våra inre karaktärsstyrkor och dygder. 

Går du i samtalsterapi i någon form eller funderar på att börja, så har du säker hört talas om Positiv psykologi. Det är en relativt ny vetenskap om vad det är som gör att vi mår bra och känner tillfredställelse med våra liv. Positiv psykologi visar vad vi kan göra mer av för att öka vårt välmående.

En av grunderna i positiv psykologi är att använda sig av sina karaktärsstyrkor. Forskningen visar att om man använder sig av en av sina karaktärsstyrkor varje dag under en vecka kan man uppleva ökat välmående och minskade depressiva symtom i upp till sex månader.

Sex dygder och 24 karaktärsstyrkor

Men vad är då en karaktärsstyrka? Jo, psykologiprofessorerna Martin Seligman och Christopher Peterson har kartlagt våra mänskliga karaktärsstyrkor och dygder. De har gått igenom och analyserat ett stort antal texter inom såväl litteratur som vetenskap i olika kulturer genom historien världen över.

De fann totalt 24 karaktärsstyrkor som de ansåg vara relativt tidlösa och allmängiltiga. Dessa har man sedan grupperat i de sex dygderna; visdom, mod, humanitet, rättvisa, måttfullhet och transcendens.

Positiva motsvarigheten till DSM

Förteckningen kallas för Values In Action (VIA), Classification of Strength and Virtues. Och kan sägas vara den positiva motsvarigheten till den inom psykologin så kända DSM-manualen (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) där alla diagnoser för psykisk ohälsa finns dokumenterade.

Enligt DSM är du mentalt frisk bara om du inte har symtom på psykisk sjukdom.

Men Seligman och Peterson ville att alla skulle få upp ögonen för att lycka och välbefinnande inte handlar om frånvaro av något, utan om närvaron av positiv hälsa. Förteckningen Values In Action är alltså ett instrument för att kartlägga en individs funktion, resurser och hälsa. Det är helt enkelt en klassificeringsmanual för karaktärstyrkor och dygder.

Studierna visar att användandet av en eller flera av sina främsta karaktärsstyrkor kan minska stress och risken för depression. Samtidigt ökar de positiva känslorna som vitalitet, självkänsla, lycka och livstillfredsställelse. Det kan vara speciellt givande för människor som har svårt att finna mening med livet.

VIA används också på flera arbetsplatser då man sett fördelarna med att medarbetarna gör mer av det som de redan är bra på.

Ta reda på dina egna styrkor

Du kan själv ta reda på dina fem främsta karaktärsstyrkor genom att göra ett enkelt test på antingen 120 eller 240 frågor.

Testen är kostnadsfria och finns på authentichappiness.com (240 frågor på engelska) och på viacharacter.org (120 frågor på svenska).

Detta är ett kortat utdrag ur min och psykologen Katarina Bloms bok ”Lycka på fullt allvar – en introduktion till positiv psykologi”. Vill du läsa mer om boken kan du beställa den på Bokus.

0 Kommentarer

Kommentera

Ställ en fråga, kritisera eller dela med dig av dina erfarenheter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *