Värderad riktning

Värderad riktning är att begrepp som syftar på att vägen är målet. Används bland annat inom kognitiva terapiformer.

I motsats till att sätta upp kvantifierbara mål, som till exempel att springa en mil på en viss tid eller nå en viss kroppsvikt, sätter man upp en Värderad riktning.

Det kan till exempel vara: ”Jag vill vara en närvarande förälder”, eller ”jag vill förbättra min kondition.” Det vill säga en riktning att röra sig emot, snarare än ett konkret mål.

Syftet är att skapa förutsättningar för varaktigt välbefinnande och livsglädje.

Metoden / verktyget används ofta inom till exempel ACT-terapi.

Related termer

Kommentarer inaktiverade.