Tankefällor

Tankefällor kallas de tankar som påverkar våra känslor negativt.

Tankefällor dyker upp lika vanemässigt som automatiska tankar. Genom att lära dig känna igen tankefällor kan du undvika dem och må både bättre och bli en större resurs för dig själv och andra.

Alla människor går i tankefällor då och då utan att det har någon betydelse alls. Men ofta har vi tankevanor som med jämna mellanrum lägger krokben för oss och försvårar möjligheten att se klart.

Här kan du läsa om vanliga fällor vi hamnar i när vi tolkar situationer.

Exempel på tankefällor i olika situationer:

 • Allt-eller-intet-tänkande – Man delar in händelser i kategorier och man uppfattar allt som inte är helt perfekt som fullständigt misslyckat.
 • Förstoring och förminskning –  Man förstorar det som upplevs obehagligt och grubblar på det negativa man till exempel sade och missar vad man faktiskt kanske gjorde bra i situationen.
 • Selektivt tänkande – Man uppfattar endast det som bekräftar ens egna, negativa, tankar.
 • Tankeläsning – Man gissar vad någon tänker istället för att ta reda på hur det egentligen är.
 • Diskvalificering av det positiva – Trots att du faktiskt har positiva erfarenheter förkastar du dem och tänker att de av olika skäl inte räknas. Till exempel avfärdar komplimanger eller tänker att det var bara tur att du lyckades med en uppgift.
 • Övergeneralisering – Man drar generella slutsatser om tillvaron utifrån enstaka händelser. Bara för att man misslyckas tidigare så tar man för givet att det ska hända igen. Ser mönster i minsta motgång.
 • Katrastroftänkande – Man förväntar sig ständigt att katastrofer kommer att inträffa. Allt som kan gå dåligt kommer att gå dåligt. Förväntar sig det värsta.
 • Känslomässigt tänkande – Man tror att de känslor man har är fakta. ”Jag känner detta alltså måste det vara sant”
 • Personalisering – Man tar på sig ansvaret för händelser som man inte kan påverka.
 • Förhastade slutsatser – Man drar slutsatser utifrån väldigt lite information. Du tänker att du själv är orsaken till negativa situationer. Exempel – Ngn är arg och man tänker genast att det är en själv som gjort något fel.
 • Etikettering – Du dömer eller sätter etiketter på dig själv och andra i stället för att beskriva det som sker objektivt. Exempel – Du gör ett litet misstag och du tänker ”jag är värdelös” eller någon annan ger dig kritik, kanske till och med berättigad, och du tänker att ”hon är elak”

Related termer

Kommentarer inaktiverade.