Somatisering

Somatisering kallas sådana kroppsliga besvär som inte kan förklaras, trots att personen upplever varierande symtom.

Det kan vara smärttillstånd, magproblem, neurologiska problem som till exempel klump i halsen, balansstörning, inkontinens, dubbelseende etc.

Somatisering är ofta relaterat till stress eller konflikter. Hur problemen uppstår är inte känt men att de beror på att kropp och psyke är sammanlänkande på sätt vetenskapen ännu inte helt förstår torde vara utan tvekan.

Behandling av Somatisering

Somatisering behandlas i psykoterapi.

Related termer

Kommentarer inaktiverade.